Raad van State geeft groen licht hervorming havenarbeid

De Raad van State heeft een gunstig advies gegeven over de tekst van het koninklijk besluit dat de aangepaste regeling voor havenarbeid vastlegt. Daarmee is ook de juridische horde op weg naar de uitvoering van het akkoord van eind mei genomen.

Persmagistraat Eric Brewaeys bevestigt dat de Raad van State een gunstig advies stuurde naar het kabinet van federaal minister van Werk Kris Peeters. Over de precieze inhoud wil hij geen informatie kwijt. “Adviezen zijn een zaak tussen de Raad van State en de aanvrager”, zegt hij.

Kris Peeters heeft nu een argument meer in handen om EU-Transportcommissaris Violeta Bulc te overtuigen dat België zijn engagement nakomt en de nodige stappen zet om zijn stelsel van havenarbeid bij te schaven op de punten die door de Commissie als strijdig met de Europese regelgeving werden aangestipt.

Peeters heeft volgens doorgaans goed ingelichte bronnen volgende week een afspraak met Bulc. Daar zou definitief moeten blijken of de Commissie vrede neemt met de afspraken die werknemers en werkgevers hebben bereikt en die ervoor moeten zorgen dat de Europese procedure van ingebrekestelling wordt stopgezet.

Met de goedkeuring van het akkoord door de havenarbeiders van het algemeen contingent uit de verschillende havens in een door de bonden georganiseerd referendum was vorige maand ook al een belangrijke kaap gerond.

Wave voor werkomstandigheden

Vandaag voeren de International Dockworkers Council (IDC), de International Transport Workers’ Federation (ITF), en de European Transport Workers’ Federation (ETF) gezamenlijk wereldwijd ook actie om de aandacht te vestigen op de vaak onveilige en ongezonde omstandigheden waarin havenarbeiders in vele landen hun werk moeten verrichten.

Zij doen dat met een “wave van acties” die plaatsvinden tussen 8 en 9 uur. Die golf kwam op in Nieuw-Zeeland en zal in Amerika gaan liggen. In België neemt enkel ACV-Transcom aan die actie deel. Dat gebeurt met informatiemomenten in de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge.

Het is naar verluidt de eerste keer dat de havenarbeidersbonden een dergelijke globale actie organiseren. Michel Claes, algemeen sectorverantwoordelijke water bij ACV-Transcom, spreekt van “een zeer sterk signaal” in de strijd tegen de “race to the bottom” inzake lonen en arbeidsvoorwaarden en de “afbraak van arbeidsrechten” door werkgevers en overheden.