Peeters kan Europa niet overtuigen met voorstel havenarbeid

Veel wilde het kabinet van minister van Werk Kris Peeters vrijdag niet kwijt na het gesprek van de minister met Europees Transportcommissaris Violeta Bulc over het dossier van de havenarbeid. Enkel dat er verder aan een oplossing gewerkt wordt.

Met andere woorden, het Belgische voorstel blijft te licht wegen. Ook de laatste verzoeningsvergadering tussen de sociale partners, de FOD Werk en minister Peeters, die begin vorige week plaatsvond, had immers geen nieuwe elementen opgeleverd. In een mededeling lieten de vakbonden ABVV-BTB en ACLVB vrijdag weten dat ze bij hun standpunt blijven dat het huidige poolsysteem moet blijven bestaan en dat er geen dagcontracten buiten de pools mogen aangeboden worden, omdat dit op korte termijn zou leiden tot de vernietiging van het poolsysteem.

Ook multitasken is voor beide bonden onbespreekbaar. Volgens hen dient er rekening gehouden te worden met de eigenheid van elke haven. Het ACV hield het bij de korte mededeling dat verder naar een oplossing gezocht wordt, zoals ook door het kabinet Peeters gecommuniceerd werd.

Strijdig

Het is net bij de exclusiviteit van de pool, het ploegenstelsel en de multi-inzetbaarheid dat de Europese Commissie zich vragen stelt. Ze acht het huidige stelsel van de havenarbeid in strijd met artikel 49 van het Europees Verdrag over de vrijheid van vestiging.

Het is niet duidelijk of minister Peeters ook nu weer extra tijd heeft kunnen kopen, maar zolang de vakbonden voet bij stuk houden, lijkt een oplossing veraf. Als ook het geduld van Violeta Bulc opraakt, wordt een klacht van Europa bij het Europees Hof van Justitie onafwendbaar.

Werkgevers

Ook bij de werkgeversorganisatie CEPA, die de goederenbehandelaars in de haven van Antwerpen vertegenwoordigt, was men vrijdag benieuwd naar de uitkomst van het gesprek van minister Peeters met Violeta Bulc. Volgens de organisatie werden de afgelopen maanden samen met de bonden en de andere werkgeversorganisaties op constructieve wijze intensieve onderhandelingen gevoerd. Daarbij werden concrete oplossingsrichtingen uitgewerkt en afgetoetst met de Europese Commissie. Tot nu toe echter zonder de Commissie te kunnen overtuigen.

CEPA benadrukt dat de grondslagen van de huidige havenarbeidorganisatie haar duidelijke ‘merites’ heeft, die de haven hebben geleid tot waar ze nu staat. “Wat goed is, kan ook beter”, voegt ze eraan toe. “Zoals in alle sectoren wordt ook de haven geconfronteerd met wijzigende marktomstandigheden. Het is belangrijk dat het stelstel van havenarbeid daarop kan inspelen met respect voor de havenarbeiders en de bedrijven”, aldus nog de werkgeversorganisatie. Ze pleit daarbij voor aangepaste ploegenstelsels, bijkomende flexibiliteit en een aantrekkelijk kader voor logistieke activiteiten. Wat dit laatste punt betreft, is er volgens CEPA nood aan een ruim toepasbaar, rechtszeker kader en een level playing field ten opzichte van andere havens en regio’s.

De werkgevers blijven aandringen op een onderhandelde oplossing, samen met de vakbonden, de overheid en de Europese Commissie.

Lees ook: KVBG opent nieuw front rond havenarbeid met klacht tegen CEPA