Zeebrugge zoekt oplossing overvolle parkeerterreinen nieuwe auto's

Het havenbestuur en de autobehandelaars in Zeebrugge zoeken een oplossing voor de parkings die vollopen door de combinatie van toestromende autoschepen en de stilgevallen einddistributie. In Antwerpen is er geen parkeerprobleem.

De parkings in Zeebrugge barsten uit hun voegen. Uit diverse werelddelen blijven autoschepen, treinen en vrachtwagens aankomen met nieuwe wagens, geproduceerd vóór het uitbreken van het coronavirus. “Maar intussen is de distributie naar de Europese eindklanten gesloten. Door die blokkering geraken stilaan de parkings vol”, zegt gedelegeerd bestuurder van International Car Operators (ICO) Marc Adriansens. Er zouden ook nog flinke volumes op zee onderweg zijn.

Nochtans is autodraaischijf Zeebrugge een van de grootste parkings ter wereld. Bijvoorbeeld op de 250 hectare van ICO is plaats voor 100.000 wagens. Ook de 170 hectare grote concessie van C.RO wordt gedeeltelijk voor nieuwe wagens gebruikt. Dat gebeurt zowel door C.RO zelf als in de subconcessie van Wallenius Wilhelmsen en Toyota. Een sterkte van de Zeebrugse behandelaars is precies de snelle doorstroom: vorig jaar passeerden er 2,96 miljoen nieuwe wagens.

Uitwijkmogelijkheden

Het havenbestuur MBZ en de autobehandelaars zoeken nu samen naar tijdelijke uitwijkmogelijkheden. Donderdagmiddag vond een eerste verkennend overleg plaats. Volgens diverse, doorgaans goed ingelichte bronnen, wordt een eerste aanzet tot oplossing verwacht ten vroegste in de loop van maandag. Dan komt de kwestie ’s morgens op het directiecomité van MBZ en ’s middags op de Taskforce Corona Zeebrugge, waar de cruciale havenspelers de situatie op de voet volgen.

De zoektocht draait niet om het vinden van louter vierkante meters: de terreinen moeten geschikt zijn om wagens op een professionele manier te stockeren. Bijvoorbeeld in aanloop naar de eerste brexitdeadline 29 maart 2019 werden zeshonderd bufferplaatsen voor vrachtwagens gecreëerd. Dat gebeurde met onder meer een nieuw terrein in de achterhaven. Maar dat is rudimentair verhard en zonder elektrische uitrusting of beveiligde afsluiting. Bovendien is een ruimte van zeshonderd vrachtwagens amper het equivalent van één of twee deepsea-autocarriers. Het is niet bekend of er ook naar opties in andere havens gekeken wordt.

500 in plaats van 2.500

“Antwerpen heeft niet het parkeerprobleem dat Zeebrugge kent”, zegt Yves De Larivière van AET. “Dat heeft vooral te maken met onze verschillende werkmethodes. Zeebrugge werkt met een ‘central delivery’ waar alles samenkomt. Wij hebben dat probleem van een centrale buffer niet. Onze parkeerterreinen staan goed vol maar de toestand is niet problematisch.”

“Bovendien valt ook de toestroom van de landzijde stil doordat veel productiebedrijven in Europa door de coronacrisis gestopt zijn. Als wij vroeger 2.500 voertuigen voor verscheping aangeleverd kregen, dan zijn dat er vandaag maar een goede 500. Aan de invoerkant komt wel nog wat binnen, vaak ook voor transhipment. Maar van die kant verwachten wij eveneens geen problemen.”

Bart Timperman/Roel Jacobus