Panamakanaal moet al naar tweede diepgangbeperking grijpen

De eerste diepgangbeperking is nog niet van kracht of de beheerder van het Panamakanaal ziet zich al verplicht er een tweede af te kondigen. Vanaf 29 april zullen schepen in transit niet dieper dan 38,5 voet of 11,74 meter mogen liggen.

De Panama Canal Authority liet eind maart weten dat de maximaal toegelaten diepgang op de vaarweg vanaf 18 april wordt teruggeschroefd naar 39 voet (11,89 meter). Dat heeft te maken met watertekort als gevolg van het natuurfenomeen ‘El Niño’.

Op korte termijn wordt duidelijk geen beterschap verwacht, in die mate zelf dat de diepgangbeperking vanaf 29 april nog wat scherper zal worden gesteld. Dan gaat de lat verder omlaag naar 38,5 voet of 11,74 meter TFW (Tropical Fresh Water).

Alleen voor schepen die hun zeereis voor 1 april ondernamen met een grotere diepgang, kan desgevallend een uitzondering worden gemaakt, voor zover dat de veiligheid van schip en vaarweg niet in het gedrang komen. Andere dieperliggende schepen die zich toch aanmelden, zullen enkel het kanaal mogen gebruiken als de waterstand op het Gatunmeer op het moment van transit dat toelaat. Is dat niet het geval, dan zullen ze maatregelen moeten nemen (zoals het lossen van een deel van hun lading) om het Panamakanaal te mogen gebruiken.