Onderzoek naar haalbaarheid van 100% scannen containers

Als het van minister van Financiën Johan Van Overtveldt afhangt, moeten "zo snel mogelijk" alle containers in de Antwerpse haven worden gescand op drugs. Hoe dat in de praktijk moet gaan, dat bevragen Universiteit Antwerpen en Imec bij de VEA-leden.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA - zie foto) legde de lat onlangs erg hoog. Op de Antwerpse regionale zender ATV pleitte hij ervoor om "zo snel mogelijk" tot een systeem te komen dat controleurs in staat stelt 100% van de containers in de Antwerpse haven te scannen. Een enorme sprong voorwaarts, als je bedenkt dat vandaag nauwelijks één procent van het totale aantal containers wordt gecontroleerd. Hoe Van Overtveldt die ambitie concreet wil maken, is nog niet duidelijk. Vanochtend was het kabinet van Van Overtveldt niet bereikbaar voor extra toelichting. 

Interviews

Toch mag duidelijk zijn dat er een en ander beweegt. Uit een rondzendbrief van expediteursvereniging VEA blijkt dat Universiteit Antwerpen (UA) en imec alvast de opdracht hebben gekregen om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken. In de communicatie daaromtrent valt al meteen de nuance op: de ambitie is om "zoveel mogelijk" containers te scannen, en als het kan de volle honderd procent.

Oproep 

Bij de uitvoering van deze studie zal imec-UA niet enkel het technische luik onderzoeken, maar ook nagaan welke de mogelijke impact is voor de Haven en haar stakeholders. Imec en UA organiseren ook interviews met de stakeholders uit de haven. Een interviewsessie met expediteursvereniging VEA is gepland in de gebouwen van de UA op maandag 19 november tussen 14.30 uur en 17.00 uur. De VEA roept haar leden, in het bijzonder die met ervaring van douaneprocessen, de kosten van controles en impact op de logistieke keten, op om deel te nemen. De exacte locatie van het overleg wordt nog meegedeeld. 

Michiel Leen