Nieuwjaarsbrief Wilfried Lemmens (Kon. Belgische Redersvereniging)

In onze dagelijkse professionele nieuwjaarsbrief blikt een auteur uit de brede logistieke sector vooruit naar 2019. Vandaag maakt Wilfried Lemmens (Koninklijke Belgische Redersvereniging - KBRV) zijn wensen over.

2018 was andermaal een 'challenging year' voor de internationale scheepvaart. De Belgische reders doorstonden deze challenges met succes, mede door hoge investeringen in innovatieve technieken. Zo werd CMB (Compagnie Maritime Belge) beloond met de Sustainability Award, uitgereikt door het Antwerpse Havenbedrijf.

Toch eindigt 2018 met een zéér wrang gevoel: de 'Wetstraat spelletjes' hebben België in een politieke crisis gestort. Een crisis die elke Belg kan missen als kiespijn.

De enige garantie op een leefbare toekomst, die wij aan de komende generaties kunnen en moeten doorgeven, is een competitief België dat zich handhaaft op de internationale markt, of zelfs nog beter, daarin een koploper wordt, zoals de CMB.

Drie pijlers

Die garantie steunt op drie evenwaardige pijlers:

  1. Een leefbaar milieu, wat wil zeggen dat aan het indijken van de klimaatverandering dringend moet gewerkt worden;
  2. Een groen paradijs gebouwd op een economisch kerkhof is niet leefbaar. Wij moeten de innovatie van nieuwe technieken, en zeker de technieken die de klimaatverandering terugdringen, hier in België mee ontwikkelen. Dit ondersteunt de economische toekomst voor de komende generaties;
  3. Laat ons eerlijk zijn, in deze technieken liggen business opportunities waarmee we België eens temeer op de wereldkaart zetten.

De Belgische politiek is aan de bevolking een beleid schuldig waarbinnen de bovenvermelde garanties kunnen gerealiseerd worden! Ik hoop dat de Belgische politici zich hiervan bewust zijn en de toekomst van de komende generaties prioriteit geven boven hun politieke spelletjes.

Dialoog

Een grote hulp in dit beleid, is een degelijk overleg tussen de overheid en de industrie. En waarom de werknemersvertegenwoordigers niet uitnodigen op deze dialoog? Wel te verstaan dat een loopgravenstelling door de verschillende partijen, enkel een garantie geeft voor een mislukking.

Laat de volgende regering een beleid voeren waarin zo weinig mogelijk mensen uit de boot vallen. Mensen die uit de boot vallen, worden in de armen van uiterst linkse of uiterst rechtse groeperingen gedreven. Ook dit kunnen we missen als kiespijn. Opleidingen en bijscholingen zijn een garantie om dit project te laten slagen.

Ik reken erop dat de Belgische politiek haar verantwoordelijkheid opneemt en, eens temeer, ons vertrouwen niet zal schaden.

Hiermee wens ik iedereen het allerbeste voor 2018.

Best. Regards,

Wilfried Lemmens, Managing Director KBRV