Nieuwjaarsbrief Rik Goetinck (CEO ad interim Haven Zeebrugge)

In onze dagelijkse professionele nieuwjaarsbrief blikt een auteur uit de brede logistieke sector vooruit naar 2020. Vandaag leest u de nieuwjaarsboodschap van Rik Goetinck, CEO ad interim bij de haven van Zeebrugge.

Beste Flowslezer,

De haven van Zeebrugge heeft in het afgelopen jaar een verdienstelijke groei van meer dan 14% gerealiseerd. Met een groei van bijna 25% in de laatste twee jaar is daarmee de kaap van de 45 miljoen ton opnieuw overschreden. De groei tekende zich af in alle belangrijke sectoren: roll-on/roll-off, vloeibaar aardgas, nieuwe wagens en containers.

De haven is een schakel in een Europese en wereldwijde logistieke keten. Zeebrugge is voorzichtig optimistisch voor het jaar 2020, want er dreigen toch enkele macro-economische en geopolitieke donderwolken. Een ordentelijk onderhandeld nieuw handelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de EU is zeker nog geen feit. De schaduw van de brexit blijft boven Europa hangen. De protectionistische politiek van president Trump doet de economische relaties met bevriende economieën in Europa, Azië en Zuid-Amerika geen goed. De IMF-groeiprognose voor Europa in 2020 wordt beperkt tot +1,4%.

In dat licht zal de haven van Zeebrugge vanzelfsprekend alert blijven en zich meer dan ooit focussen op een aantal van haar belangrijkste beleidsdoelstellingen:

Brexit-proof port

De haven van Zeebrugge is en blijft ook na de brexit het bruggenhoofd bij uitstek voor goederentrafieken van en naar het Verenigd Koninkrijk. Ruim 17 miljoen ton goederen transiteren elk jaar op deze handelsroute. De logistieke ketens werden decennialang opgebouwd, deze blijven bestaan. Inmiddels staat het digitale douaneplatform RX/Seaport quasi helemaal op punt. Hetzelfde geldt voor het circulatie- en mobiliteitsplan van de haven en de extra parkings voor het vrachtverkeer. Als kusthaven met een specialisatie in onbegeleide vracht, beschikken we ook over een tijdsvoordeel bij de douanecontrole. Naast bedreigingen biedt de brexit met andere woorden voor Zeebrugge ook interessante opportuniteiten.

Clean Port

De EU schakelt met de strenge Green Deal enkele versnellingen hoger om van Europa een klimaatneutraal continent te maken. De haven van Zeebrugge is een logistiek niet-industrieel kruispunt voor Europese en intercontinentale ladingen. We zetten onze inspanningen om een Clean Port te zijn en te blijven, onverminderd voort. Maar daarnaast zetten we ook in op duurzaamheid in de ruimst mogelijke zin. Het is onze stellige ambitie om een pioniersrol te spelen in de energietransitie, waarbij steeds meer hernieuwbare energie wordt aangewend. In die optiek maakt Zeebrugge verder werk van haar windmolenparken in het havengebied. De haven tekende zich ook recent in in de waterstofcoalitie met Antwerpen, Engie, Fluxys, Exmar, DEME en WaterstofNet, om samen gericht stappen te zetten voor een Belgische waterstofeconomie.

Containerplatform

2019 was het jaar waarin Zeebrugge zich opnieuw op de kaart zette als diepzeecontainerhaven door COSCO Shipping Group aan te trekken. 2020 wordt het jaar waarin het containerplatform aan het Albert II-dok op kruissnelheid komt met bijkomende deepseadiensten. De opstart van het distributiecentrum in de achterhaven door de Chinese projectontwikkelaar Lingang voor Chinese en Europese producten, zal het Zeebrugse containerverhaal verder kracht bijzetten.

Innoverende haven

Port of Zeebrugge investeert in 2020 verder in een supersnel kritisch communicatienetwerk. 5G is dé sleuteltechnologie die vooral in de industrie een wereldwijde revolutie zal teweegbrengen. Het 5G-netwerk in Zeebrugge wordt een belangrijke troef voor innovatie en automatisering in en rond de haven. Dit alles zal onze concurrentiële positie versterken, zowel van onze privébedrijven, als van betrokken overheden, belangenverenigingen en andere instanties.

Ook op andere terreinen blijven we voorop lopen. Denken we maar aan de snelle opkomst van elektrische en zelfrijdende voertuigen, en de wijzigingen die deze evolutie zal teweegbrengen in de autologistiek – nu reeds, maar nog meer in de nabije toekomst.

Samenwerkende haven

We staan wereldwijd voor belangrijke macro-economische, geopolitieke en klimatologische uitdagingen. De havens van Antwerpen en Zeebrugge zijn op veel vlakken complementair. Samen kijken we zorgvuldig hoe we een win-winsituatie kunnen bewerkstelligen. Via de sleutel van gemeenschappelijkheid en bondgenootschap kunnen we mogelijks meer welvaart creëren voor onze beide regio’s en voor de Vlaamse en de Belgische economie in haar geheel.

Onze uitdrukkelijke dank gaat uit naar de hele Brugse en Zeebrugse havengemeenschap, die met blijvende inzet en enthousiasme verder meebouwt aan onze positie als belangrijke kusthaven en motor van de regionale economie.

Samen met die hele havengemeenschap, en in goed overleg met al onze partners en stakeholders, zetten we in op een beloftevol 2020.

Rik Goetinck, Chief Executive Officer ad interim, Port of Zeebrugge

 

U krijgt ook de nieuwjaarswensen van onze partner

www.dachser.be