Nieuwjaarsbrief Philippe Oyen, ASV (Antwerpse Scheepvaartvereniging)

In onze reeks nieuwjaarsbrieven (gratis en niet vergrendeld) blikt een auteur uit de logistieke sector vooruit naar 2019. Vandaag leest u de nieuwjaarsboodschap van Philippe Oyen, voorzitter van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV).

I repeat my last ... Tot deze woorden uit het shipbrokings jargon zou ik me kunnen beperken. Vele zoniet alle 'wensen' uitgeschreven in mijn vorige brief, blijven ook nu gelden voor 2019. Maar ik wil vermijden u te vervelen met een zoveelste pleidooi voor een betere mobiliteit, een efficiëntere en betrouwbare loodsdienst, een verdere ondersteuning van het digitale platform NxtPort enzovoort. Vandaar "I repeat my last".

Twee 'wapen'feiten wil ik wel even aan bod doen komen.

In het tekstvoorstel van de herwerkte AWDA (Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen, red.) heeft de douane het principe van goede trouw geïmplementeerd. Wel staat in het voorstel als voorwaarde voor de toepassing van goede trouw, dat de private onderneming over een AEO-certificaat (Authorised Economic Operator, red.) moet beschikken. Natuurlijk moet het AEO-certificaat de houder ervan voordelen kunnen bieden bij douanehandelingen. Goede trouw en AEO-certificaathouder linken, kan echter niet ... Ik hoop ten zeerste dat de douane er nu niet van uitgaat dat de niet-AEO-houders de facto van kwade trouw zijn?!  Customer-minded Customs, ik blijf erop hameren.

Het andere feit of beter event is het 'ontwerp voorkeursbesluit' in verband met de extra containercapaciteit. De keuze van de minister voor het boomerangdok heeft alle rederijen verbaasd. Veel collega’s binnen Voka en Alfaport reageren dan ook gelaten op dit initiatief. Duidelijk een stap in de goede richting, dat is zeker. Maar ik vermoed dat onder andere de nieuwe havenschepen haar beste beentje zal moeten voorzetten om de internationale hoofdkantoren van de rederijklanten van de haven ervan te overtuigen dat dit niet alleen een compromisvoorstel is of het meest politiek haalbare, maar wel een strategisch economische keuze voor de toekomst.

Verder mag ik hopen dat het nautische aspect van dit boomerangdok goed onderzocht is. Het kruisen, het draaien van de verschillende megacontainerschepen (zowel in het nieuwe dok, als aan de monding ervan) moet in alle veiligheid kunnen gebeuren. Dit nieuwe knooppunt aan de Schelde mag niet een pijnpunt worden.

Laat ons positief blijven: de douanedirectie heeft een goed plan om meer te faciliteren, er wordt nu eindelijk openlijk gepraat over de verzelfstandiging van de loodsen, de haven en de privé werken samen om de toekomst van NxtPort veilig te stellen en ... uiteindelijk deed de Haven van Antwerpen het vrij goed in 2018.

Moge 2019 een nog beter jaar worden waar we met z'n allen proberen om de hier vermelde pijnpunten te verhelpen. Verder wens ik de nieuwe havenschepen het allerbeste in haar nieuwe functie. En we kijken uit naar een goede samenwerking tussen enerzijds de nieuwe havenschepen en anderzijds de Antwerpse Scheepvaartvereniging in het bijzonder en de private havengemeenschap in het algemeen.

Bij deze bedank ik nogmaals graag Marc Van Peel voor zijn jarenlange inzet voor de haven. De haven verliest met zijn opruststelling een belangrijke en zelfs commerciele troef.   

Tenslotte wens ik alle lezers, collega’s en vrienden een voorspoedig jaar.

Philippe Oyen, voorzitter ASV