Nieuwjaarsbrief Nicolas Saverys (CEO Exmar)

Dagelijks brengt Flows een professionele nieuwjaarsbrief. Daarin kijkt de auteur uit ons vakgebied naar 2017 en 2018. Vandaag leest u de brief van de CEO van Exmar, Nicolas Saverys.

Beste Flows-lezer,

Ik merk helaas dat mijn wensen van vorig jaar niet zijn vervuld. Het enige dat in België goed is gegaan, is dat de havens het goed deden. Daarbuiten blijven we evenwel met verschillende dramatische problemen zitten. Dit zijn daarom mijn wensen voor 2018 voor vijf van die domeinen.

Staat

Ik wens een staat die afslankt en herstructureert. Niet allen de staat zelf, maar al haar verschillende werkmaatschappijen.

Energie

Ik hoop dat het energiepact niét getekend wordt zoals het nu voorligt. Een ondertekening zou de maakmaatschappij in België en Vlaanderen definitief fnuiken. Onze inzet naar hernieuwbare energie is goed, maar er moet een verplichting komen van de elektricitieitsproducenten om mogelijks altijd te produceren, ook als er geen wind en zon is. De overweging of wij toch geen nucleair pact moeten behouden of vernieuwen, durf ik hier toch ook te poneren.

Mobiliteit

Ik ben blij dat er dit jaar wordt gestart met de Oosterweelverbinding. Het is goed dat die er komt, maar dat zal niet genoeg zijn.

Migratie

Europa, België en in het bijzonder Vlaanderen zouden in 2018 moeten werken aan migratie die onze economie ondersteunt. En dus niet aan migratie die ons sociaal zekerheidsstelsel uitbuit.

Fundamentalisme

Bepaalde extremistische groeperingen hebben ons de oorlog verklaard. Laat ons in 2018 reageren met wetten zoals die er in oorlogsomstandigheden zijn, dus harder én gerichter.

Daarbuiten wens ik natuurlijk iedereen een gezond en succesvol jaar toe.

Nicolas Saverys, CEO Exmar