Nieuwjaarsbrief Marc Beerlandt (CEO MSC Belgium)

In de reeks nieuwjaarsbrieven is Marc Beerlandt (CEO MSC Belgium) onze gastauteur. In zijn brief kijkt hij bij de decenniumwissel terug en vooruit. Met een opvallende oproep om rond mobiliteit en de Antwerpse haven een Staten-Generaal te organiseren.

Beste Antwerpse maritieme collega’s,

2020, de start van een nieuwe decennium. Ook van onzentwege wensen wij jullie een gezond, gelukkig en voorspoedig nieuwjaar toe.

De roemrijke decennia van de vorige eeuw: de sixties, de seventies, de eighties enzovoort. Elk van hen roept een bepaald beeld op. De meest in het oog springende zijn de sixties: een periode van rebellie, van hoop, van ontvoogding, van extreem sterke technologische en economische vooruitgang. Maar ook bij al die andere ‘tientallen’ is er een sterke beeldvorming: eentje van olietekorten in de zeventiger jaren, met flashy kleuren, met lang haar enzovoort. Zwarte kleding, punk, new beat, ‘geef mij werk’ en ‘antinucleaire’-betogingen een decennium later …  en ga zo maar verder.

Revolutie

Ook in onze industrie is er een soortgelijke beeldvorming van toepassing. Voor elk van die ‘decennia’ kunnen we vaststellen dat er ongelooflijk veel veranderd en gewijzigd is. Vooral in de manier waarop we data verwerken en waarop goederen wereldwijd bewegen, heeft tijdens de laatste decennia een ware revolutie plaatsgevonden. In de buitenwereld zijn er heel weinig mensen die daar bij stilstaan, maar onze maritieme sector heeft globalisatie mee gefaciliteerd en dat met een – voor alle deelnemers – onwaarschijnlijke vanzelfsprekendheid en voluntarisme.

Rationalisatie

De laatste decennia van de vorige eeuw waren turbulent en een kick-off voor een periode die voortgeduurd heeft tot het afgelopen decennium. Een periode van ongebreidelde groei in aantallen en grootte, van sterke consolidatiebewegingen in alle geledingen van de maritieme sector. Dit noopt ons nu tot een ander soort van rationalisatie. Tezamen creëren we nu systemen die minder CO2 uitstoten, minder belastend zijn voor het milieu en samenleving en moeten we, tegelijkertijd, vooral een manier vinden om de goederen op een nog betere en vlottere manier op of af te halen.

Oosterweel

Dat is, beste collega’s, in de Antwerpse haven zeker en vast geen sinecure en alles wijst erop dat dat niet zal beteren. 2020 zal in de geschiedenis immers geduid worden als het echte kick-offjaar van de werken aan de Oosterweelverbinding. In augustus/september van dit jaar gaan de werken ‘full fledge’ van start en dat voor een lange periode. Tien jaar of een halve generatie zullen de werkzaamheden duren. Samen zullen we hier het hoofd aan moeten bieden. Mobiliteit, jezelf vrij kunnen bewegen was in de vorige eeuw een evidentie; gedurende het vorige decennium was het al lastig … Wel ‘you ain’t seen nothing yet’, vrees ik tijdens de komende jaren.

Draagvlak

Onder regie van het Havenbedrijf werden diverse pogingen gedaan om op een geconsolideerde manier ‘slim naar Antwerpen’ te komen voor het goederenverkeer. Maar spijtig genoeg was daar tot op vandaag niet of onvoldoende gemeenschappelijk draagvlak voor. Initiatieven zoals de nachtopening zijn mondjesmaat van start gegaan tijdens de vorige jaren, maar nog steeds vinden veel spelers het niet echt nodig om daarvan gebruik te maken of zich gebaseerd daarop te organiseren.

Staten-Generaal

2020 lijkt me daarom het geschikte momentum om een nieuwe ‘Staten-Generaal’ te organiseren zoals dat tien jaar geleden ook al werd gedaan. Toen was het adagio ‘sterk door samenwerk’. Toen ging het over verdieping, over verbreding, over marketing en over de concurrentiekracht. Misschien kunnen we het nu hebben over mobiliteit; over 24/7 werken; over de werking van rode lichten; over een echt ‘long term’ plan voor de haven van Antwerpen: het belangrijkste industrieterrein van Vlaanderen.

Twenties

Het is immers aan ons om te vermijden dat ‘de twenties’ van deze eeuw zullen herinnerd worden als een periode van stilstand en achteruitgang in deze prachtige haven.

Marc Beerlandt, chief executive officer, MSC Belgium nv

 

U krijgt ook de nieuwjaarswensen van onze partner

www.mammoet.com