Nieuwjaarsbrief Johan Proost (voorzitter VEA)

Deze week sluiten we de reeks nieuwjaarsbrieven af waarin een auteur uit ons vakgebied naar 2017 en 2018 kijkt. Vandaag zet VEA-voorzitter Johan Proost de laatste week in.

Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen, nieuwe opportuniteiten en positieve mensen om je heen. Het lijkt wel of iedereen opnieuw kan beginnen. Hoe vaak lees je niet “we slepen ons naar het jaareinde toe” om een week later te lezen “een nieuw jaar is mooi ingezet”. Vreemd toch wat een getal op het einde van een datum kan doen.

Een terugblik op 2017 is zinloos aangezien we allemaal weten wat er precies gebeurde in dat jaar. Veel belangrijker is te weten wat we gaan doen met de kennis die we in 2017 hebben opgedaan. 

Welke kennis hebben de expediteurs in 2017 opgedaan?

Eerst en vooral dat het mogelijk is voor een logistiek tussenpersoon om 'lean and green' te werken. In samenwerking met het VIL zullen er ook in 2018 een tiental expediteurs en logistieke bedrijven dit certificaat gaan behalen. De bedrijven die dit al verkregen in 2017 zullen hun ervaring delen om zo het proces eenvoudiger te maken, en zo onze logistieke wereld iets groener maken.

Sommige mensen binnen de douaneadministratie beschouwen expediteurs nog steeds als fraudeurs, doch de meerderheid denkt daar gelukkig anders over en is maar wat blij met de geweldige samenwerking in het nationaal forum, die ook wij, als expediteurs, zo aanvoelen. Misschien dat in 2018 de houding ten opzichte van de logistieke dienstverleners kan veranderen, zodat er dit jaar geen persoonlijke drama’s meer hoeven voor te komen.

De grote woorden in 2017 waren multimodaliteit en verkeerscongestie. Mijn vrees is dat dit ook zo zal blijven in 2018. De mental switch naar de modal switch is nog ver weg en initiatieven als het centraal boeking platform worden te weinig gebruikt, in de eerste plaats door de expediteurs. De nachtopening van de terminals werd dan weer wel opgevolgd door zowel privé als overheid. Maar alles kan beter. De belangrijkste partij in dit alles is de verlader. Van zodra de verlader de mental shift heeft gemaakt, kan de hele keten zich aanpassen. Te vaak wordt in verladerskringen gehoord dat bestaande processen niet kunnen worden veranderd. Hopelijk kan dat wel in 2018.

Uiteraard leerden we als expediteur nog veel meer vorig jaar. Blockchain, Nxtport, directe vertegenwoordiging en andere termen werden ons met heel veel geduld duidelijk gemaakt door heel verstandige mensen. Maar er is een thema dat nog steeds niet is opgelost. De instroom in onze sector van 'young potentials' is bedroevend laag. Toegegeven, met de nakende 'elektronische datarevolutie' waar onze sector voor staat, is er minder personeel nodig. Maar alle bedrijven zoeken op dit moment naar de CEO van 2035, iemand die weet hoe een supplychain werkt, weet hoe een terminal optimaal wordt benut of een zeeschip van, tegen die tijd, 40.000 teu wordt uitgebaat. Laten we in 2018, samen met Alfaport-Voka daarom onze schouders zetten onder de employerbrandingcampagne en zo de jongeren naar onze sector halen.

En zo zijn we weer een stapje dichter bij de ideale wereld. 

Proost!

Johan Proost, voorzitter VEA