Nieuwjaarsbrief Jacques Vandermeiren (CEO Havenbedrijf Antwerpen)

In de reeks nieuwjaarsbrieven (gratis en niet vergrendeld) blikt een auteur uit de logistieke sector vooruit naar 2019. Jacques Vandermeiren (CEO Havenbedrijf Antwerpen) is onze eerste gastauteur in 2019.

Samen bouwen aan een duurzame thuishaven met de wereld als schaal

Beste Flowslezer,

Met een 6e jaarrecord op rij, groei in alle cargotypes en een indrukwekkende investeringsgolf, gaat 2018 voor de haven van Antwerpen de boeken in als een ‘grand cru’-jaar. De cijfers bevestigen de aantrekkingskracht van onze haven en bestendigen onze positie als wereldspeler en grootste geïntegreerde Europese chemische cluster. De haven van Antwerpen blijft de grootste economische motor van het land en dat is goed nieuws.

Ik wil u allen feliciteren met dit fantastische resultaat en u bedanken voor het harde werk van het afgelopen jaar.

De wereld verandert sneller dan ooit. Er heerst onrust op het politieke wereldtoneel, de nakende brexit brengt heel wat onzekerheid, en als poort vanuit en naar de wereld maken we als haven deel uit van dit spanningsveld. We kunnen niet anders dan mee veranderen en ons aanpassen, in snel tempo. En daarin liggen heel wat uitdagingen, maar ik zie vooral ook boeiende opportuniteiten.

Voor 2019 zetten we verder koers naar een duurzame toekomst voor de haven. Ik geloof heel sterk in de kracht van de havengemeenschap, om samen de uitdagingen van morgen aan te gaan.

Daarom blijven we, samen met de hele havengemeenschap, inzetten op structurele oplossingen voor mobiliteit, op innovatieve projecten met betrekking tot energietransitie, op digitalisering. De haven van de toekomst moet immers voldoende capaciteit hebben én bereikbaar, duurzaam, slim en veilig zijn om aantrekkelijk te blijven voor investeerders.

Ik hoop dan ook dat 2019 het jaar van NxtPort wordt. Wat mij betreft is de digitale transitie een hefboom naar de haven van de toekomst. We willen een pionier zijn die nieuwe technologieën introduceert en daarbij streeft naar de creatie van open en innovatieve hubs. De komende jaren zullen we verder bouwen op de bestaande fundamenten van NxtPort. De versterkte participatie van het Havenbedrijf in NxtPort weerspiegelt dit vertrouwen. Wij geloven heel sterk dat de betere uitwisseling en het gebruik van bestaande data de weg baant naar slimme en (kosten)efficiënte logistiek, en vooruitgang op het vlak van mobiliteit, veiligheid en milieu.

Ik lanceer dan ook graag een warme oproep tot nog meer samenwerking en een groot aanpassingsvermogen. In 2019 zullen we als havengemeenschap de krachten moeten bundelen, uitgaand van onze expertise en ons sterk verleden. Met de blik op de toekomst gericht, en een focus op innovatie en digitalisering.

Ga maar even terug in de tijd. In 1585 zorgde de sluiting van de Schelde voor veel onzekerheden. De levensader waarlangs transport eeuwen een evidentie was, werd abrupt afgesloten. Toch bleef het internationaal belang van de Antwerpse haven hoog op de Europese politieke agenda staan, waarop de rol van Antwerpen enkele eeuwen later als onmisbare transithaven officieel werd verankerd in het scheidingsverdrag van België in 1839. De vrije doorvaart op de internationale stroom werd daarin gegarandeerd voor schepen van alle vlaggen.

Veranderingen zijn van alle tijden, en de veranderingen van vandaag vereisen durf, vertrouwen en samenwerking. Onze rol als Havenbedrijf is meer dan ooit verbinden, en dat doe ik met veel passie. Het is SAMEN dat wij succesvol zullen zijn.

Tot slot zwaai ik schepen Marc Van Peel uit. Wij nemen afscheid van een monument in de havengemeenschap, een innemende persoonlijkheid met een indrukwekkende staat van dienst. We gaan Marc en zijn inzichten, zijn ervaring en ‘goesting’ erg missen in het Havenhuis. Ik hoop in de toekomst af en toe nog beroep te mogen doen op zijn kennis, maar wens hem nu eerst en vooral een heel mooie tijd met zijn familie toe.

En intussen kijk ik – met de blik op de toekomst – uit naar een constructieve samenwerking met onze gloednieuwe havenschepen, Annick De Ridder.

Ik wens u een fantastisch nieuw jaar. Ik hoop dat u een gezond en succesvol 2019 tegemoet gaat, vol energie voor de opportuniteiten van morgen.

U kan op ons rekenen!

Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen