Nieuwjaarsbrief Daan Schalck (co-CEO North Sea Port)

Dagelijks brengt Flows een professionele nieuwjaarsbrief. Daarin kijkt de auteur uit ons vakgebied naar 2017 en 2018. Vandaag leest u de brief van Daan Schalck, co-CEO van North Sea Port.

North Sea Port, een nieuwe havenspeler in West-Europa

De droom leefde al lang in Gent: een fusie realiseren met de Nederlandse collega’s van Terneuzen. Door de fusie van Terneuzen en Vlissingen in 2005 spatte deze droom uit elkaar. Sluimerend bleef echter de idee van de fusie tussen de havens van Gent en Zeeland Seaports bestaan. De buitenwereld besteedde er weinig aandacht aan: er werd immers al zo lang gepraat en het zou er toch nooit echt van komen, dat was zowat de belangrijkste commentaar in de wandelgangen.

In 2016 kwam er een doorbraak. Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent tekenden een intentieverklaring en engageerden zich om een fusieverkenning te starten. De Vlaamse minister-president, Geert Bourgeois en de Nederlandse Minister-President Mark Rutte toonden zich groot voorstander op de Vlaams-Nederlandse top van 7 november 2016 in Gent. De ondertekening in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis was meer dan symbolisch.

1 jaar, 1 maand en 1 dag later was het zover. Toen de 600 genodigden aan boord van de OceanDiva de grens tussen België en Nederland overstaken, werd de fusie plechtig ondertekend en de naam North Sea Port bekendgemaakt. Een unieke grensoverschrijdende, Europese haven was geboren.

North Sea Port is geen politiek verhaal, maar een logisch economisch verhaal dat antwoorden kan bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen. De steun vanuit de klanten en het bedrijfsleven was dan ook cruciaal om de fusie te doen slagen.

Economisch is het landschap op 20 jaar tijd enorm veranderd. Consolidatie in de industrie en de maritieme wereld ging razendsnel, de klimaatuitdagingen en de energietransitie bepalen voor een groot deel de economische richting die we uitgaan, de klanten van havens eisen een heel andere, dynamische en innovatieve rol vanwege havenbedrijven. De klassieke landlord port is niet meer in staat alle antwoorden op die vragen te geven.

Drie pijlers

North Sea Port start het jaar 2018 met een duidelijke strategie voor de toekomst, gebaseerd op drie pijlers. De eerste pijler is de bestendige economische groei in passende segmenten. North Sea Port wil immers groeien, 100.000 jobs tegen 2022, 70 miljoen ton zeevaart, duidelijke becijferbare doelen. North Sea Port wil echter ook een haven met een eigen karakter en eigen specialiteiten blijven, aanvullend voor de ons omringende grote havens.

Een tweede grote pijler is dat we de bestaande en nieuwe klanten betere ontplooiingskansen willen geven door op elkaar afgestemde ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur.

De derde pijler is eveneens ambitieus. North Sea Port wil versneld de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen realiseren, door actieve samenwerking met andere partners.

Uitdaging

De ambitie is er, de overtuiging dat we zullen slagen ook. Toch is er nog een hele weg af te leggen alvorens de fusie ook op het terrein als geslaagd kan worden beschouwd. De integratie van beide voormalige havens tot een goed functionerend bedrijf met een verdere professionele dienstverlening is een uitdaging. Ook een duurzame financiële basis die moet worden gelegd om te kunnen investeren in onze klanten, is cruciaal voor North Sea Port.

Port of Ghent en Zeeland Seaports zijn niet meer. Sommige nostalgici zullen daar misschien een traan voor wegpinken. Wij zijn er echter van overtuigd dat ook havenbedrijven zich voortdurend moeten afvragen of ze nog de juiste structuur hebben om antwoorden te geven op de uitdagingen van de toekomst. Met North Sea Port denken wij alvast een belangrijke stap gezet te hebben.

Daan Schalck, co-CEO North Sea Port