Nieuwe fase Extra Containercapaciteit Antwerpen start vandaag

Nu de Raad van State gunstig advies gaf, keurt de Vlaamse regering vandaag het definitieve voorkeursbesluit voor Extra Containercapaciteit Antwerpen ook écht definitief goed. De rest van het jaar gaan werkgroepen zich buigen over alle deelaspecten.

Op het eerste actorenoverleg van 2020 rond het dossier Extra Containercapaciteit donderdagavond, werd voor alle betrokkenen toegelicht hoe de Vlaamse administratie de uitwerkingsfase van het complex project aanpakt. Vandaag wordt de laatste formele stap daarvoor genomen door de Vlaamse regering. Het was na de bekendmaking van de beslissing eind december nog afwachten of ook de Raad van State gunstig advies zou geven. Dat groen licht is er nu, waardoor de Vlaamse regering deze namiddag die formele stap kan zetten. Dat bevestigt Philip De Hollogne, de woordvoerder van minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

De komende maanden zullen verschillende werkgroepen de diverse elementen uit dat definitieve voorkeursbesluit verder concretiseren. Zo komt er bijvoorbeeld een werkgroep die zal uittekenen hoe de extra containercapaciteit aan de Noordzee Terminal, met een extra ligplaats voor de zeevaart en voor de binnenvaart, vorm kan krijgen. Ook voor de andere elementen, die samen voor 7,2 miljoen teu extra capaciteit moeten zorgen, wordt in werkgroepen verder getekend en berekend.

Nautische haalbaarheid

Het meest wordt natuurlijk uitgekeken naar het concreet uittekenen van het nieuwe getijdendok, dat zal aansluiten op het Deurganckdok. Dat nieuwe dok moet 3,7 miljoen teu extra capaciteit opleveren. Over de juiste inplanting van dat getijdendok en vooral de hellingsgraad, de breedte van de toegang en dat soort dingen, wordt nu volop gestudeerd. Daar zijn nog meerdere scenario's mogelijk. Grote vraagstuk daar is de nautische haalbaarheid. De bocht die de containerreuzen moeten maken, is niet evident. De recordschepen die vandaag Antwerpen aanlopen zijn 399 meter lang, maar op de tekentafels liggen al plannen voor schepen van 25.000 teu die 432 meter lang zouden zijn. Daarmee vaar je nu eenmaal niet vlotjes 'een hoekje om'.

Flankerende maatregelen

Elke keuze heeft ook impact op het aantal ligplaatsen in het nieuwe getijdendok en het Deurganckdok, waar ligplaatsen zullen verdwijnen. Zeker bij de maritieme spelers wordt dat aspect met argusogen gevolgd. Veel actoren volgen daarnaast ook met scherpe aandacht de concretisering van de 'flankerende maatregelen', die de reducties van emissies en de model shift moeten garanderen. Ook daar moet de uitwerkingsfase duidelijkheid verschaffen over de concrete aanpak.

Doel

Laatste heikel element is de toekomst van het dorp Doel. Dat is met de keuze van de Vlaamse regering gered. Op het actorenoverleg is herhaald dat de Engelsesteenweg de harde grens wordt tussen de haven en het dorp. Maar wat de toekomst van het dorp concreet wordt, is verder zeer onduidelijk. De Vlaamse overheid heeft eind vorig jaar de studiebureaus OMGEVING en RE-ST aangesteld om een 'toekomstperspectief voor Doel' te ontwikkelen. Dat moet gebeuren in overleg met onder andere de gemeente Beveren, de havenwereld, de actiegroepen en academici. Dat toekomstperspectief moet klaar zijn tegen midden 2021.

Timing

Over de concrete timing van de andere elementen in de uitwerkingsfase is nog niets meegedeeld. Het eerstvolgende actorenoverleg wordt pas verwacht ergens halverwege 2020. De uitwerkingsfase die nu begonnen is, moet uiteindelijk leiden tot een ontwerp projectbesluit. Pas daarna kunnen de vergunningsaanvragen de deur uit. De eerste spadesteek laat dus nog wel even op zich wachten.

Bart Timperman