“Nieuwe belastingen noodlottig voor Franse binnenhavens”

De Franse binnenhavens maken zich grote zorgen over de bijkomende belastingen die op hen afkomen. Zij vrezen voor hun voortbestaan en voor de impact op binnenvaart en multimodaliteit als hun fiscaal regime onderuit wordt gehaald.

De binnenhavens hebben het in de huidige economische context al moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het verlies van hun laatste fiscale voordelen zou hen een bijzonder zware slag toebrengen, benadrukt de Association française des Ports intérieurs (AFPI). Die voordelen hebben alles te maken hebben met de maatschappelijke rol die ze vervullen en niets met belastingontduiking of -ontwijking, zegt de AFPI.

Vennootschapsbelasting

De organisatie heeft het in de eerste plaats over de vennootschapsbelasting. De Europese Commissie wil dat de vrijstelling waarvan de Franse, Belgische en Nederlandse havens op dit vlak genieten, voor de bijl gaat. Zij beschouwt dat fiscale voordeel als een scheeftrekking van de concurrentie.

“De remedie zou wel eens erger kunnen zijn dan de kwaal”, reageert de AFPI. Zij onderstreept daarbij dat de aanslagvoet inzake vennootschapsbelasting heel sterk kan schommelen van land tot land en dat binnen Europa dan nieuwe scheeftrekkingen zullen ontstaan. In Frankrijk ligt de lat “op meer dan 37%”, in Nederland “tussen 20 en 25%”, geeft de organisatie als voorbeeld.

Bovendien blijven landen als Spanje en Italië buiten schot. “Waar blijft de Europese harmonisering?”, vraagt de AFPI zich af. Daarbij wordt tevens verwezen naar de ruimere openbare financiering waarop binnenhavens in België kunnen rekenen.

Of ook de Franse binnenhavens net als de Waalse binnenhavens en de Nederlandse zeehavens de Europese maatregel voor de rechtbank zullen aanvechten, wordt niet gezegd.

Grondbelasting

In Frankrijk bestaan blijkbaar plannen om de binnenhavens eveneens aan de grondbelasting te onderwerpen. De waarde waarvoor onroerend goed in binnenhavens in het kadaster staat, is echter jaren niet meer bijgesteld en “beantwoordt helemaal niet meer aan de realiteit”.

Die belasting zal zich voor de Franse binnenhavens vertalen in hoge kosten die zij zullen moeten doorrekenen aan hun klanten. “Deze meerkost zal hen uit de markt drijven en zal ertoe leiden dat bedrijven wegtrekken uit binnenhavens”, waarschuwt de vereniging.

Zware impact

“Zonder de binnenhavens zal het verkeer over de waterwegen waarop de overheid rekent om klimaatdoelstellingen te halen en het mobiliteitsvraagstuk op te lossen, op dramatische wijze kelderen. Zonder binnenhavens, geen binnenvaart”, klinkt het.

Ook het gecombineerd vervoer zal lijden omdat het knooppunten zal zien wegvallen die van vitaal belang zijn voor zijn werking en leefbaarheid. De multimodaliteit die onder meer de grote zeehavens nastreven, zal geen stap dichterbij gebracht zijn.

De AFPI roept om al die redenen de overheid op om zich bewust te zijn van het feit dat binnenhavens nood hebben aan specifieke fiscale regels die rekening houden met hun specifiek karakter en met de maatschappelijke functie die zij vervullen.