Nieuw project om dierenvervoer te verbeteren

Zopas is een nieuw project van de internationale wegvervoerdersunie IRU gestart met als doel de omstandigheden waarin leveren dieren worden vervoerd, te verbeteren. Ook dierenwelzijnsorganisaties doen er aan mee.

Het project beoogt het uitschrijven van nieuwe richtlijnen waardoor het vervoer van levende dieren op een meer verantwoorde manier kan gebeuren. Naast de IRU – via het ‘IRU Projects’-initiatief – participeren vijftien partners uit de transportsector en het dierenwelzijn. Het moet uitmonden op een ‘best practice’-document voor verschillende diergroepen: runderen, schapen, varkens, gevogelte en paarden.

De looptijd van het project is drie jaar. De partners zullen op basis van expertise-uitwisseling werken aan nieuwe, geharmoniseerde regels m.b.t. de transporttijden, de rustperiodes, de uitrustingen, de sancties, enz. Het is tevens de bedoeling om deze ‘best practices’ bij de verschillende stakeholders kenbaar te maken.

De focus ligt op het wegvervoer en de shortsea-trajecten.

Unieke kans

Volgens hoofd goederenvervoer Marc Billiet van de IRU in Brussel biedt dit project een unieke kans om de 'best practices' die nu al bestaan beter in de verf te kunnen zetten. Bovendien worden die in meerdere lidstaten en door tal van vervoerders al effectief toegepast. 

De bedoeling van het project is de 'best practices' verder uit te werken en te verbeteren, alsook de toepassing ervan te veralgemenen.