Nieuw havencoördinatiecentrum blijft op locatie Zandvliet-Berendrecht

Het nieuwe havencoördinatiecentrum van Port of Antwerp krijgt een stek op dezelfde locatie waar het huidige Antwerp Coordination Center (ACC) gevestigd is. Na jaren stilstand in het dossier zou het nieuwe ACC in 2024 operationeel moeten zijn.

Een kleine maand geleden kon u hier al lezen dat de plannen voor de bouw van een nieuw coördinatiecentrum van onder het stof waren gehaald. Met een nieuwe aanbesteding werd het plan voor een nieuw, aan de noden van de tijd aangepast ACC nieuw leven ingeblazen. Eind januari 2020 werd het startschot van dat bouwproject gegeven met de oproep tot kandidaten voor een begeleidingsopdracht voor het realiseren van een nieuw Antwerp Coordination Center (ACC). Waar het nieuwe centrum moest komen konden het Havenbedrijf Antwerpen en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust toen nog niet bevestigen. Vandaag delen beide stakeholders mee dat het nieuwe ACC zal worden gebouwd op de locatie tussen de Zandvliet- en de Berendrechtsluis, de locatie waar ook het huidige ACC gevestigd is. Volgens de huidige planning zal het nieuwe ACC eind 2024 operationeel zijn.

Veiligheid prio

Port of Antwerp en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zitten de komende maanden rond de tafel over de concrete uitbouw van het project. "Het nieuwe ACC zal de verschillende actoren binnen de nautische keten in de haven van Antwerpen centraliseren, integreren en optimaliseren op een functionele gemeenschappelijke werkvloer met futureproof digitale toepassingen, een duurzame infrastructuur en sociale voorzieningen. En dit met veiligheid als hoogste prioriteit", klinkt het in een mededeling. Het huidige ACC is niet meer aangepast aan die noden. 

Plannen om het gebouw te vervangen gaan al meer dan een decennium terug: in 2009 werd al een architectuurwedstrijd georganiseerd voor een nieuw ACC, maar die plannen stierven een stille dood. Wie het nieuwe ACC gaat ontwerpen en bouwen zal pas na de studiefase duidelijk worden. 

Michiel Leen