Nieuw alternatief Saeftinghe houdt Doel op de kaart

Minister Ben Weyts legt een plan op tafel waarin een Saeftinghedok wordt gegraven zonder Doel op te offeren. Het Deurgangckdok wordt de ‘deur’ naar het nieuwe relatief kleine tijdok, dat alleen aan de Zuidkant wordt ontwikkeld.

Het verrassende alternatief maakt dat de naam Deurganckdok behoorlijk profetisch was. Want van het huidige Deurganckdok worden aan de MPET-zijde ongeveer twee ligplaatsen opgeofferd om een ‘deurganck’ te maken naar een nieuw Saeftinghedok. Dat kan dan voldoende ver worden uitgraven, zonder het dorp Doel te moeten slopen.

MPET

Deze variant spaart niet alleen de oude dorpskern van Doel, maar heeft het voordeel dat de bestaande zwaaikom voor megaschepen die achteruit het Deurganckdok invaren, ook kan dienen voor het scheepvaartverkeer naar het Saeftinghedok. Opmerkelijk is wel dat in het nieuwe plan de site van MPET een soort schiereiland zou worden tussen het Deurganckdok en het nieuwe Saeftinghedok. Dat zou na de opening zeer interessante mogelijkheden bieden voor de operaties van MPET. Maar tijdens een deel van de werkzaamheden verliest de site wel ongeveer twee aanlegplaatsen. Er blijft ook een scherpe punt aan de kop van het terrein, die weinig operationele mogelijkheden biedt.

Verdieping en insteekdok

Het voorstel houdt een relatief klein Saettinghedok in. Volgens dit plan moet de extra containercapaciteit grotendeels gerealiseerd worden door uitbreiding van de capaciteit van bestaande dokken. Zo moet binnen de haven plaats komen voor 4 miljoen extra containers, dankzij de bouw van extra kades langs het Waaslandkanaal, de verdieping van de Europaterminal en een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis.

Verrassend

Weyts verraste eind februari al met een negende alternatief, naast de acht die werden onderzocht binnen het project 'Complex Project Containercapaciteit'. Toen stak een storm van protest op, omdat zijn negende alternatief, met zwaaikom in een nieuw Saeftinghedok, niet aansloot bij de elementen uit de acht alternatieven van de lopende procedure. Na de lancering op dat laatste actorenoverleg eind februari, werd een nieuw overleg eind maart geschrapt. Toen luidde dat het negende alternatief nog extra studiewerk vereiste.

Oktober

In alle stilte werd in de voorbije maanden blijkbaar gesleuteld aan een nieuw alternatief. Dat alternatief doopt de minister nu tot het negende, waarbij hij blijkbaar zijn eigen voorzet met een negende alternatief van maart vergeet. Ben Weyts beschouwt dit nieuwe plan, dat we dan maar alternatief 9bis dopen, meteen als ‘een tussennota’ omdat het volgens hem gebruikmaakt van de beste bouwstenen uit de acht scenario’s van het ‘complex project containercapaciteit’. Weyts legt nu een tussennota als tussenstop tussen de bestaande ontwerponderzoeksresultaten en het voorontwerp voorkeursbesluit. Dit Alternatief 9 bis wordt nu officieel toegevoegd als vernieuwd onderzoeksvoorstel binnen het kader van de reeds onderzochte alternatieven. Op het einde van de onderzoeksfase wordt een voorontwerp van voorkeursbesluit in oktober genomen.

Draagvlak

Volgens de minister vonden al enkele gesprekken plaats over het plan om het draagvlak voor enkele varianten te toetsen. “Enkele belangrijke betrokken partijen zoals Doel 2020, de Gemeente Beveren en het Antwerpse Havenbedrijf tonen zich in dit kader alvast bereid om mee te stappen in het participatief traject”, zegt de minister. Die meteen aangeeft dat “het proces verre van beëindigd is en bijvoorbeeld nog dient te worden vervolledigd met de reacties van alle stakeholders en van individuele burgers.”

Bart Timperman