'MSC Michaela' met defect roer naar Antwerpen geloodst (update)

De ‘MSC Michaela’ is woensdagavond veilig aangekomen in het Deurganckdok in de haven van Antwerpen. Het schip kreeg tijdens de Trans-Atlantische oversteek problemen aan het roer en is geloodst door het Nederlandse Loodswezen.

Update 23/04 10.00 uur

De ‘MSC Michaela’ (6.724 teu) is na een trage opvaart van de Westerschelde op woensdag 22 april rond 17.00 uur veilig toegekomen aan haar ligplaats aan de noordzijde van het Deurganckdok. Het schip is geloodst aan een gemiddelde snelheid van 3,4 knopen, of zo'n 5,5 kilometer per uur.

"Door een technisch defect met het schip kon het roer niet meer worden gebruikt en zijn er extra veiligheidsmaatregelen opgelegd", vertelt communicatieverantwoordelijke van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), An Truyts. "Dat kan ook nodig zijn bij gure weersomstandigheden of speciale ladingen."

Bijzonder transport

Een zeeloods van het Nederlands Loodswezen is aan de Westpost aan boord gegaan en heeft het schip begeleid met een zeesleepboot van ALP Forward ter hoogte van Zeebrugge. "Daar heeft een Nederlandse rivierloods het overgenomen en is het schip ten anker gelegd net voor de Scheldemonding ter hoogte van Wielingen-Noord. Dit tot 7.00 uur deze woensdagochtend", vertelt Truyts. "Een van de veiligheidsvoorwaarden is dat de stroming moet meezitten." 

Vlaanderen en Nederland samen

In het Scheldegebied werken Vlaanderen en Nederland op nautisch vlak nauw samen. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit oordeelt over de extra maatregelen en welke vergunningen nodig zijn om het schip veilig en vlot naar zijn bestemming te krijgen. "Zo'n technisch defect valt onder bijzonder transport", vertelt Truyts. "In dit geval zijn er meerdere sleepboten aan het schip vastgemaakt, is een extra sleepboot stand-by en meevarend, en is er een extra loods bij betrokken." 

Momenteel begeleiden twee Nederlandse rivierloodsen met drie slepers van Boluda het schip richting het Deurganckdok waar de lading zal worden gelost.

De 'MSC Michaela' vaart in de TA3/NEUATL3 Service van 2M tussen Noord-Europa en de Amerikaanse Golf, en is op 27 maart uit Freeport (Bahama's) vertrokken. Het schip heeft dus zowel lading van MSC als Maersk aan boord. De 'MSC Michaëla' is in de TA3 dienst alvast vervangen door het zusterschip 'MSC Flaminia'.

Julie Desmet