MDK dient klacht in tegen rederij en kapitein coronaschip

Agentschap MDK zal een klacht indienen tegen de kapitein en de rederij van het schip 'Minerva Oceania.' Vakbond VSOA wil een compensatie voor het loonverlies dat loodsen lijden door de quarantaine.

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust dient klacht in tegen de kapitein en rederij van het schip 'Minerva Oceania'. "De situatie is ernstig genoeg", zegt An Truyts van Agentschap MDK. "Wat er gebeurd is, roept ernstige vragen op. Een gerechtelijke procedure moet duidelijkheid brengen over wat er precies is misgegaan. Er is een vermoeden van ernstige fouten. Zo was er eerst sprake van een blanco 'maritime declaration of health', maar eenmaal het schip tegen de wal lag, was er plots wel een verklaring met symptomen. De omvang en ernst van de besmetting is niet min."

Hoe de aanklacht precies luidt, geeft Truyts niet mee. 

VSOA vraagt compensatie

Intussen dringt de liberale vakbond VSOA er bij MDK op aan dat ook het financiële plaatje bekeken wordt. “De loodsen zelf hebben geen enkele fout gemaakt”, merkt VSOA-secretaris Gerda De Norre op. “Maar diegenen die nu in quarantaine worden geplaatst, lijden daardoor soms loonverlies. Wij hebben daarom MDK gevraagd of deze mensen zelf stappen moeten ondernemen, dan wel of MDK een voorstel zal doen.”

De Norre zegt ook dat veel onduidelijk blijft. “Wanneer is het eerste alarm over de besmetting van die wiper nu precies gegeven? Volgens de geruchten zou GNA (Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit) al zaterdag verwittigd zijn en nadien het Loodswezen. Daarop zouden beide loodsen van de beurtrol zijn gehaald, maar kort nadien werden ze toch nog even ingeschakeld. En hoeveel mensen worden inmiddels door de quarantaine getroffen? In een bericht aan de loodsen heeft de MDK-top het er over dat alle collega’s die in contact kwamen met de twee uit voorzorg thuis moeten blijven, maar hoeveel zijn er dat? Wij vragen dus duidelijkheid.” Volgens De Norre is het ook wat gewaagd om op basis van de testresultaten die de komende uren worden verwacht, de negatief verklaarden veilig te verklaren. “De incubatietijd is nog niet voorbij."

Michiel Leen