Lydia Peeters schort procedure toekomstproject Doel op

Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) zet de procedure die de toekomst van Doel onderzoekt 'on hold'. Ze reageert daarmee op de juridische procedures die door betrokkenen uit het overleg 'Extra Containercapaciteit Antwerpen' (ECA) zijn gestart.

In het kader van de ECA-procedure werd eind januari een 'definitief voorkeurbesluit' weerhouden voor de uitbreiding van de Antwerpse haven ten zuiden van Doel. De Vlaamse regering redde daarmee Doel. De extra containercapaciteit voor de Antwerpse haven werd ingevuld met een nieuw dok dat aansluit op het Deurganckdok, maar slechts aan één kant zal gebruikt worden. Nog meer capaciteit voor containers werd gevonden op andere plaatsen op Linker- en Rechteroever. Deze beslissing was het resultaat van een omslachtige overleg- en inspraakprocedure met alle betrokken partijen, die al begon in 2016.

Op dat actorenoverleg werd bevestigd dat de Engelsesteenweg de harde grens wordt tussen de haven en het dorp Doel. Er werden studiebureaus aangesteld om een 'toekomstperspectief voor Doel' te ontwikkelen, in overleg met diverse stakeholders zoals de gemeente Beveren, de havenwereld en academici, maar ook met de burgerbewegingen. Dat proces leidde intussen tot een een studie die voor Doel vier mogelijke toekomstscenario’s oplevert. Die zouden nu verder worden besproken.

Geen zin

Maar Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, schort nu dat verdere overleg over die toekomstscenario's op. "De Raad van State ontving na de bepaling van het defintieve voorkeursbesluit nadien toch drie verzoekschriften tot nietigverklaring van het voorkeursbesluit ECA", stelt de minister vast. "Daarom wordt de opdracht voor het uitwerken van een toekomstperspectief opgeschort.”

Vier partijen, allen uit het Waasland, leidden inderdaad bij De Raad van State drie procedures in tegen het bewuste voorkeursbesluit. Die procedures schorsen de verdere werking van het ECA-project niet op, maar kunnen in principe tot een vernietiging van het voorkeursbesluit leiden. In die context heeft het geen zin om nog met de betrokkenen te overleggen over de toekomst van Doel, oordeelt de minister nu. Zij zet het overleg daarom 'on hold'. Of dit zo blijft tot na de uitspraak van de Raad van State is niet duidelijk.

Ondernemers

Eerder gaf VOKA/Alfaport, dat de private ondernemers in de haven vertegenwoordigt, al aan dat zij niet gelukkig waren met het juridische initiatief vanuit het Waasland. "Als betrokken partijen in dit dossier na overleg niet bereid zijn om hun beginpositie te verlaten en blijven zitten in het eigen grote gelijk, dan heeft al dat overleggen natuurlijk weinig zin", stelde directeur Stephan Vanfraechem toen.

Plannen

De beslissing van minister Lydia Peeters heeft - voor alle duidelijkheid - geen impact op het verdere verloop van het ECA-project. De adminstratie werkt verder aan de concretisering van het definitieve voorkeursbesluit.

Bart Timperman