Kustloodsen voeren actie: eerste schepen voor anker (update)

De Associatie van Kustloodsen (AvK) begon vrijdag in de late namiddag een stiptheidsactie. Zij zijn tegen plannen om multivalentie in te voeren voor kustloodsen die ook als zeeloods zouden ingezet worden. De eerste schepen liggen voor anker.

Update 31/10 11.45 uur

Na een vergadering in Brussel waar geen knopen werden doorgehakt, is de Associatie van Kustloodsen (AvK) vrijdagnamiddag een actie begonnen. Daardoor lagen, volgens AvK-voorzitter Wouter Mazijn, vrijdagavond al “een aantal schepen” voor anker. Het protest heeft te maken met de voorgenomen invoering van de ‘multivalentie’ van kustloodsen die ook als zeeloodsen zouden worden ingezet.

De multivalentie werd een aantal jaren geleden – onder druk van de werkgevers en na een actie van de rivierloodsen – door toenmalig minister Ben Weyts, toegezegd. Tot dusver werd de multivalentie alleen ingevoerd voor nieuwe kandidaten in de sector zee- & kanaalloodsen. Dat zou nu uitgebreid worden naar nieuw aangeworvenen bij de kustloodsen.

Volgens Wouter Mazijn kan dat niet omdat de Vlaamse overheid terzake “geen plan” heeft. “En een bedrijf dat wil herstructureren en dan nog zelfs geen plan kan voorleggen, zou niemand aanvaarden. We gaan nu verder overleggen met het kabinet van minister Lydia Peeters en MDK (agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, red.) in de hoop zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.”

De actie beperkt zich op dit moment tot de kustloodsen. Er zijn geen aanwijzingen dat er een domino-effect zou zijn bij de andere loodsverenigingen.

Coronacrisis

MDK reageert zeer kort. "Wij wensen inhoudelijk niet te reageren omdat de kustloodsen midden in een verhoogde coronacrisis het goederenvervoer naar Zeebrugge wensen stil te leggen voor persoonlijke belangen."

Paul Verbraeken, Bart Timperman