Kustloodsen schorten acties op na tijdelijk akkoord op Wapenstilstand

De kustloodsen hebben hun stiptheidsacties opgeschort nadat op Wapenstilstand een voorlopig akkoord voor de meest dringende aanwervingen door MDK uit de bus kwam. De hinder in de havens van Zeebrugge en Oostende duurde twee weken.

Na het bereiken van een tijdelijk akkoord op de dag van Wapenstilstand – 11 november – schortte de Associatie van Kustloodsen (AvK) de stiptheidsacties op. Sinds donderdag 12 november geraakte de hinder door vertragingen in de havens van Zeebrugge en Oostende gaandeweg opgelost.

“Er werd een tijdelijk akkoord bereikt voor een beperkt aantal en voor de meeste dringende aanwervingen. Daarvoor zal MDK nu de vacatures uitschrijven”, zegt Kurt Callaerts van ACV-Transcom, die voor een aantal leden van zijn vakbond het overleg van nabij opvolgde. “Over een structurele oplossing voor de langere termijn wordt de komende maanden verder onderhandeld. Maar voorlopig is de druk van de ketel en zijn vertragingsmanoeuvres voor de kusthavens van de baan.”

Reactie MDK en AvK

De persdienst van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust laat weten dat administrateur-generaal Nathalie Balcaen het nog te vroeg vindt om commentaar te geven. Wouter Mazijn van AvK reageerde vanmorgen niet op de vraag van Flows naar zijn inschatting van de situatie.

Kritisch minimum

Sinds 30 oktober protesteerden de kustloodsen met een stiptheidsactie tegen de plannen om in het Loodswezen multivalentie of ‘multi-inzetbaarheid’ in te voeren. Daardoor zouden de kustloodsen niet alleen schepen naar de kusthavens begeleiden maar ook ingezet worden op het terrein van hun collega’s, bijvoorbeeld op de Westerschelde. AvK verzet zich hiertegen omdat elk van die gebieden een aparte expertise vergt en omdat er nu al een tekort aan kustloodsen is. Het contingent daalde van 44 naar 33, onder wat zij het ‘kritisch minimum’ van 34 noemen. Bovendien gaan de eerstkomende jaren een aantal mensen met pensioen.

Roel Jacobus