Kustloodsen luiden alarmbel voor loodsentekort en vertragingen

De Associatie van Kustloodsen maakt zich ernstig zorgen over het tekort aan kustloodsen en de vertragingen voor de scheepvaart naar Zeebrugge die daar het gevolg van zijn. Een van de oorzaken is volgens hen de invoering van ‘multivalentie’.

De invoering van 'multivalentie' was een van de maatregelen die enkele jaren geleden werden ingevoerd om de beloodsing te optimaliseren. Daarbij worden loodsen van verschillende korpsen onderling ingezet. De rivierloodsen van de Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) kregen toen echter van minister Ben Weyts gedaan dat ze buiten het multivalentieverhaal bleven. Zij kregen tot eind 2019 de tijd om aan te tonen dat de optimalisatie ook op een andere manier kon gerealiseerd worden.

“Er is niks aangetoond. Het probleem is dat bij alle overleg dat tot nu toe heeft plaatsgevonden, Nathalie Balcaen – administrateur-generaal Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) – nooit aanwezig was. Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat zij niet veel zin heeft in dat overleg”, zegt Wouter Mazijn, voorzitter van de Associatie van Kustloodsen.

Optimalisatieakkoord

Mazijn verwijst naar het optimalisatie-akkoord van 2016. “Sinds dat akkoord werd enkel op het kustkorps bespaard en zaten er voor de klanten van de kusthavens geen efficiëntiewinsten in. Door natuurlijke afvloeiingen ging het contingent kustloodsen van 44 naar 33. Dat is een besparing van 20% terwijl de haventrafiek van Zeebrugge de afgelopen twee jaar met bijna 25% toenam”, zegt hij.

Volgens Mazijn moeten er minstens 34 kustloodsen zijn en zal het tekort nog oplopen omdat er de komende jaren nog verschillende loodsen met pensioen gaan. Het opleidingsproces duurt echter 9 jaar. Pas na die termijn kan een loods een grote mastodont veilig en vlot naar Zeebrugge manoeuvreren.

Multivalentie

Door het multivalentieverhaal liggen volgens Mazijn de aanwervingen al sinds 2016 stil. “Wij zijn niet tegen multivalentie. De kustloodsen hebben zich altijd constructief opgesteld en wijzen multivalentie niet zonder meer af, op voorwaarde dat het efficiënt, correct en eerlijk verloopt. Zonder medewerking van de rivierloodsen kan multivalentie niet werken”, legt hij uit. De kustloodsen van hun kant springen wel bij in Antwerpen als er veel verkeer is en de dienstverlening aan de kust het toelaat.

Aanwervingen

“Wij vragen al vier jaar om aanwervingen, maar er gebeurt niks. We zijn het beu, we zitten op ons tandvlees. We moeten op hotel gaan omdat we niet de tijd hebben om naar huis te gaan. Normaal mogen we maar 14 uur werken op een tijdspanne van 24 uur, maar we doen veel meer uren. Vier jaar geleden hebben we gevraagd om elk jaar een aanwerving te doen. In januari was een nieuwe lichting beloofd, maar die is er niet gekomen. In februari hetzelfde verhaal. Als kustloodsen hebben we ons altijd ingezet voor de haven maar het lukt niet meer. We moeten de regels al ombuigen om er nog te geraken”, beschrijft Mazijn de ernst van de situatie.

In maart is opnieuw overleg gepland met het Loodswezen en administrateur-generaal Nathalie Balcaen. Met de opvolgster van minister Ben Weyts, Lydia Peeters, hebben de kustloodsen nog geen contact gehad. “Eerst wilden we het probleem in de pers onder de aandacht brengen”, besluit Mazijn.

MDK

In een reactie zegt Herman Van Driessche van de afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust, dat hij de discussie over het al dan niet aanwerven van loodsen voor het formele overleg in maart wil houden. "We willen eerst de evaluatie van de multivalentie afwachten", zegt hij.

Koen Heinen