Intentieverklaring voor optimalisatie nautische keten getekend

Het studiewerk rond de verbetering van de nautische keten is af. De vier Vlaamse zeehavens, de Belgische scheepvaartvereniging NAVES, Alfaport en het Agentschap MDK willen nu werk maken van de aanbevelingen die het auditrapport naar voor schuift.

Die ‘ketenpartners’ hebben een intentieverklaring getekend waarin zij zich engageren om te “streven naar een zo efficiënt, betrouwbaar en transparant mogelijke verkeersafwikkeling van en naar de Vlaamse havens”. Aan de kant van de Vlaamse overheid staat daarbij het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) in de frontlinie. Onder MDK ressorteren onder meer het Loodswezen, VLOOT en de Afdeling Scheepvaartbegeleiding.

Maximale uitvoering

Het uitgangspunt zijn de bevindingen en aanbevelingen uit het syntheserapport dat Audit Vlaanderen over de nautische keten schreef. Dat rapport kwam vorige week al even boven water, maar de jongste acties van de loodsen verstoorden de geplande communicatie rond de audit.

De ondertekenaars van de intentieverklaring willen de verbeterpunten die Audit Vlaanderen opsomt “in samenspraak met alle ketenpartners en eventueel andere betrokken actoren” aanpakken. Zij stellen zich een “maximale uitvoering” van die aanbevelingen tot doel.

De focus ligt op “structurele verbeteringen die de hele keten ten goede komen” en niet op kostenvermindering. Een vlottere interactie tussen alle spelers op het nautische veld staat daarbij centraal.

Objectivering

Audit Vlaanderen stak eind 2015 van wal met zijn huiswerk. Bedoeling was de nautische keten tegen het licht te houden en de situatie op dat vlak te objectiveren. Aanzet tot die oefening was een vraag van de private sector, maar de audit kon bogen op gemeenschappelijke aspiraties bij alle betrokkenen om te komen tot meer betrouwbare, efficiënte en transparante processen.

Audit Vlaanderen bracht daarvoor alle bestaande procedures in kaart en analyseerde tijdens testperiodes ook de scheepvaartbewegingen van en naar de Vlaamse havens.

De hele doorlichting vond plaats in een “sfeer van vertrouwen en openheid”, zeggen de betrokken partijen. Zij willen in die geest voortwerken.

Flows gaat in de komende dagen dieper in op de verschillende aspecten die in het auditrapport aan bod komen.

Jean-Louis Vandevoorde