IMO draait duimschroeven aan rond zwavel in scheepsbrandstoffen

IMO wil schepen verbieden om vanaf 2020 hoogzwavelige brandstof aan boord te hebben als ze hun uitstoot niet kunnen beperken. “Er is nog werk aan de winkel rond handhaving van de nieuwe zwavelnorm”, zegt Ludovic Laffineur van de Redersvereniging.

Buiten de speciale emissiezones zoals de Noordzee en het Balticum waar al een norm van 0,1% geldt, mogen schepen momenteel nog steeds brandstof verstoken met een zwavelgehalte van 3,5%. Op 1 januari 2020 wordt een nieuwe, fors strengere zwavelnorm voor scheepsbrandstoffen van kracht. Dan zakt de lat voor de zwaveluitstoot wereldwijd in één beweging naar 0,5%, zo is binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) afgesproken. Het moet de impact van de scheepvaart op milieu en gezondheid helpen terugdringen. Zwaveloxides (Sox) dragen onder meer toe tot zure regens.

Schepen zullen dan alleen nog de (goedkopere) hoogzwavelige brandstof mogen verstoken als ze uitgerust zijn met (vrij dure) systemen zoals scrubbers die hun uitlaatgassen ‘wassen’ en zo hun zwaveluitstoot onder de voorgeschreven norm houden.

Achterdeur sluiten

Maar hoe waak je erover dat iedereen het spel fair speelt en ver op zee, uit het oog van toezichthoudende overheden, de regel naleven? Er gingen de jongste maanden stemmen op om een verbod op te leggen om brandstof met meer dan 0,5% zwavel in de bunkertanks aan boord te hebben als het schip die niet proper kan verbranden.

Dat zou dat achterdeurtje alvast op slot zetten en controlerende instanties meer houvast bieden bij de handhaving van de nieuwe norm.

De IMO wil die piste volgen, zo blijkt na de vergadering van zijn subcomité voor de preventie van vervuiling (PPR, Pollution Prevention and Response) vorige week. Het punt komt nu op de agenda van het belangrijke Marine Environment Protection Committee (MEPC) te staan. Dat moet de MARPOL-conventie in die zin aanpassen met een amendement.

1 maart 2020

De maatregel kan op 1 maart 2020 van kracht worden, zegt onder meer de International Bunker Industry Association (IBIA).

Ludovic Laffineur, head of environmental & technical affairs bij de Belgische Redersvereniging, benadrukt dat er nog werk aan de winkel is. “Over de datum voor de invoering van de nieuwe zwavelnorm bestaat geen discussie meer: dat wordt 1 januari 2020. Over de vraag of er voldoende brandstof met een lager zwavelgehalte beschikbaar zal zijn, bestaat bij sommigen wel nog twijfel. Maar vooral wat de handhaving betreft, zijn de mazen in het net nog redelijk groot”, zegt hij.

“Twee jaar is in zo’n dossier redelijk kort”, onderstreept hij. “Maar er bestaat wel een gevoel van hoogdringendheid. Dat heeft er toe geleid dat binnen IMO bijkomende vergaderingen van de bevoegde comités zijn ingepland. Men wil ervoor zorgen dat alle achterdeurtjes gesloten worden en dat een level playing field ontstaat.”

De Belgische reders nemen in dit dossier een internationale koploperspositie in. Voor een overgangsperiode bij de invoering van de nieuwe zwavelnorm zijn ze niet te vinden, geeft Ludovic Laffineur nog aan.

Jean-LouisVandevoorde