Huts spant vluchtelingen voor zijn havenarbeidskar

Fernand Huts pleit ervoor om de integratie van migranten te bevorderen door hen in logistiek en e-commerce activiteiten in de havengebieden tewerk te stellen. Maar dan moet wel over de reikwijdte van de wet-Major duidelijkheid geschapen worden.

De topman van Katoen Natie formuleert zijn voorstellen in een “open brief aan de regering en de politieke partijen”. Hij komt daarin naar eigen zeggen met “een simpel, eenvoudig en transparant voorstel: integratie van migranten door de creatie van degelijke jobs”.

Rechtszekerheid scheppen

Die jobs zijn onder meer te vinden in logistiek en e-commerce activiteiten in de havengebieden van Antwerpen, Gent en Zeebrugge, luidt zijn stelling. volgens hem moet dan wel eerst de struikelblok van de wet-Major over de havenarbeid eindelijk van de baan, want de huidige toepassing van die wet “maakt de tewerkstelling, de creatie van nieuwe jobs en de economische groei in de logistieke en e-commerce sector volledig onmogelijk”.

Huts herhaalt daarbij gekende argumenten: logistiek en e-commerce hebben met het laden en lossen van schepen niets te maken en zijn geen havenarbeid; buiten de havengebieden vallen ze overigens niet onder die noemer. Hij haalt ook zijn geliefkoosde uitspraak boven dat “havenarbeiders geen enkele interesse hebben om enveloppen te vullen met soutiennekes”. “De wet-Major is er niet om het ledenaantal van de havenvakbonden op te drijven”, voegt hij daar nog aan toe.

De regering moet rechtszekerheid scheppen door duidelijk te maken dat de wet-Major enkel geldt voor het laden en lossen van schepen en dat logistiek en e-commerce ook in havens mogen gebeuren “onder de cao’s van kracht voor deze activiteiten in de rest van België”.

Rol als logistieke gateway vrijwaren

“Dan kunnen duizenden nieuwe arbeidsplaatsen geschapen worden in de havengebieden”, betoogt de Antwerpse havenman nog. Want in de huidige situatie durven vele bedrijven die actief zijn in logistiek en e-commerce zich niet meer in de drie grote havengebieden vestigen, gaan arbeidsplaatsen verloren en verliest Vlaanderen zijn rol als logistieke gateway van Europa.

Huts stipt aan dat Katoen Natie een zeer lange ervaring heeft met tewerkstelling en integratie van allochtonen een migranten en zo bijdraagt tot hun integratie. Hij gaat ook het engagement aan om “minimum 500 erkende vluchtelingen/migranten” tewerk te stellen in de Vlaamse havengebieden als de regering de gevraagde duidelijkheid en rechtszekerheid schept.

De keuze voor de politici is volgens Huts in dit dossier gemakkelijk: “ofwel belangenverdediging van de havenvakbonden, ofwel jobcreatie, economische groei en tewerkstelling van erkende vluchtelingen”. (JLV)