Havenbedrijf moet uitstaande boetes innen, vindt Huts

Het Antwerpse Havenbedrijf moet de uitstaande boetes wegens het niet respecteren van de tonnenmaatverplichtingen innen, vindt Fernand Huts. Hij zet ook vraagtekens bij het nut van het Saeftinghedok.

Volgens Huts weten de nieuwe leden in de Raad van Bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) dat ze altijd moeten handelen in het belang van hun aandeelhouders. Daarom moeten zij hun directie de opdracht geven om de uitstaande boetes te innen. In het geval van PSA en Antwerp Gateway is dat tot nu toe niet gebeurd. “Waarom moet de Antwerpse haven buitenlandse overheidsbedrijven subsidiëren?”, zegt hij.

Huts zegt verder dat ook Europa al heeft aangegeven dat het niet opvragen van de boetes als een vorm van staatssteun kan worden aangezien. Deze suggestie was er trouwens gekomen als reactie op een klacht die Katoen Natie over de kwestie had ingediend. KTN en nog zeker 6 andere bedrijven hebben hun boetes altijd stipt betaald, aldus Huts. “Ze worden afgehouden via domiciliëring.”

Opportuniteiten zat

Het GHA heeft nooit enig initiatief genomen om de boetes te innen. PSA en Antwerp Gateway hebben zelf ook nooit stappen ondernomen om te betalen. Een kwestie van een tekort aan middelen kan het niet zijn, denkt Huts. Hij heeft de kwestie aangekaart in een brief die hij aan de leden van de RvB van het GHA heeft gestuurd.

De nieuwe samenstelling van de RvB vindt hij trouwens een geweldige opportuniteit om de haven – en via de stad de Antwerpenaars zelf – een bedrag van 125 miljoen euro te doen verwerven. Een tweede opportuniteit ziet de grote baas van Katoen Natie in de uitspraak van gedelegeerd-bestuurder Eddy Bruyninckx van het GHA dat het Saoedische afvalproject op de Opel-site zou worden ondergebracht.

Aanvankelijk was daar de ruimte aan het Delwaidedok voor in aanmerking genomen, die vrij zou komen door het vertrek van MSC. “Daar wordt tot nu toe ongeveer de helft van de containertrafiek van de haven afgehandeld”, zegt Huts. “Deze capaciteit kan nu dus weer worden aangewend voor nieuwe containertrafieken.”

Heisa over een film

Bovendien, zo zegt hij nog, is er ook op de andere terminals nog heel wat onbenutte capaciteit. “De aanleg van het Saeftinghedok is dus totaal overbodig”, dixit Huts. “De betere benutting van de bestaande capaciteit en het schrappen van dit dok kan het nijpende mobiliteitsprobleem in de Waasland haven zeker ten goede komen”.

Dat het Waasland hem na aan het hart ligt, bewees Huts nog eens door samen met Canvas als medefinancierder op te treden voor de documentaire ‘Oratorium zonder Doel’. De film wordt op zaterdag 9 april in de Bourla vertoond. Daarna volgt een debat. De deelname van Huts in het panel werd volgens hem op vraag van het Havenbedrijf ongedaan gemaakt. Hij beweert ook dat het Havenbedrijf de VRT een gebrek aan objectiviteit heeft verweten door Katoen Natie in staat te stellen de film mede te financieren. De documentaire wordt zondag op Canvas vertoond om 22.30 uur.

Reactie Havenbedrijf

Het Havenbedrijf zegt dat het kennis heeft genomen van de beslissing van de Europese Commissie om tot een gefundeerde beslissing te komen inzake dit dossier. Het GHA wijst erop dat een finale beslissing pas over 18 maanden kan worden verwacht. Het Havenbedrijf zei eerder al er het volste vertrouwen in te hebben dat de EC uiteindelijk tot het besluit zal komen dat er geen sprake is van staatssteun in dit dossier.

Volgens het GHA is alles wat Huts zegt voor eigen rekening. Wat betreft de containercapaciteit, heeft het bedrijf niet gereageerd. De documentaire is het GHA echter wel in het verkeerde keelgat geschoten. “Wij verbazen ons dat Canvas en de VRT als organisatie zich totaal identificeren met een documentaire die door een privépersoon (met rechtstreekse belangen) is meegefinancierd”, zo liet het GHA aan de openbare omroep weten.

“Bovendien mag dezelfde persoon zich in de documentaire voluit presenteren als een zogenaamd objectieve bron en zijn visie geven.” Het GHA zegt ten slotte dat de informatie rond het algemene economische belang van de haven van Antwerpen negatief wordt geframed door de CEO van het Havenbedrijf Antwerpen als een gehaaide zakenman neer te zetten.