Havenbedrijf investeert fors om 250.000 vrachtwagenritten te schrappen

Met een investering van 1,4 miljoen euro, gespreid over drie jaar en zeven projecten, wil het Antwerpse Havenbedrijf het vrachtverkeer efficiënter laten verlopen. 250.000 vrachtwagenritten per jaar zouden zo per jaar worden uitgespaard.

Het Havenbedrijf maakte die ambitie bekend tijdens zijn zesde evenement rond intermodaliteit op donderdagavond. Zeven projecten die werden geselecteerd na een open projectoproep in het voorjaar moeten de havengebonden mobilteit verduurzamen. Met de oproep wilde het Havenbedrijf de markt stimuleren om “nieuwe duurzame mobiliteitsoplossingen te realiseren of bestaande mobiliteitsoplossingen voor maritieme stromen te verbeteren”. De ingediende projecten werden beoordeeld op een aantal criteria, zoals (onder meer) het aanbieden van een betrouwbaar en prijscompetitief alternatief voor bestaande en minder duurzame oplossingen en het voorzien van een rendabel businessplan. De zeven geselecteerde projecten kunnen rekenen op een maximale steun van 200.000 euro, gespreid over een periode van drie jaar. Ook de Vlaamse overheid draagt 1,4 miljoen euro steun bij. 

Trein, binnenvaart en ICT

Terminaloperator DP World wil zijn spoorproducten verbeteren en nieuwe spoordiensten aantrekken. Het aandeel van het spoor in het totaal van hun operaties moet zo 10% bedragen in 2020, goed voor een besparing van 50.000 vrachtwagenritten per jaar. Euroports Inland Terminals wil 16.200 ritten per jaar schrappen door vanaf januari 2018 twee keer per week een spoorverbinding naar Luik in te leggen. Slovak Shipping and Portszet in op een directe spoorverbinding naar Bratislava, wat 6.000 ritten per jaar uitspaart.

Het softwareplatform Hakka moet dan weer lege containerritten vermijden door betere planning. Zo worden 120.000 vrachtwagenritten per jaar uitgespaard. 

In de binnenvaart valt de multimodale shift van Delcatrans in West-Vlaanderen op. Danser introduceerde een hub-and-spokeconcept langs het kanaal Brussel-Schelde en een corridorwerking tussen Noord-Frankrijk en Antwerpen, goed voor 26.000 ritten minder. Port-Liner Holding zet in de komende jaren vijf hybride binnenschepen in op de route tussen Zuid-Nederland en Antwerpen, wat 23.000 vrachtwagenritten uitspaart. 

Mobiliteit raakt

“De mobiliteit op onze Vlaamse wegen raakt ons allemaal”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen. “In de perceptie van velen leeft de idee dat de haven een belangrijke oorzaak is van het fileleed, maar de haven is slechts een van de vele gebruikers van ons wegennet. Onze regio ligt nu eenmaal op een economisch belangrijk kruispunt tussen Nederland, Noord-Frankrijk en het Duitse Ruhrgebied. De komende jaren vatten werkzaamheden aan die de mobiliteit in en rond Antwerpen zullen verbeteren, maar extra infrastructuur alleen zal niet voldoende zijn”, waarschuwt hij.

Havenschepen Marc Van Peel (CD&V) vult aan: “Een modal shift naar duurzamere transportmiddelen die geen of minder gebruik maken van onze wegen is niet alleen vandaag, maar ook morgen een cruciale voorwaarde voor efficiëntere mobiliteit. Daarom investeert het Havenbedrijf de komende jaren middelen in projecten die door marktspelers worden opgezet en die bijdragen tot een vlotter (vracht)verkeer in en rond de haven”.

Michiel Leen