Havenbedrijf consulteert gegadigden voor concessie extra containerdok

Met een marktconsultatie peilt het Antwerpse Havenbedrijf naar de interesse van mogelijke concessionarissen voor het nog te bouwen nieuwe containerdok. Het wil ook inzichten krijgen rond thema’s zoals mobiliteit, emissies en duurzaam ruimtegebruik.

Tijdens de voorbije zomer werd het ontwerp van voorkeursbesluit voor Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) aan een openbaar onderzoek onderworpen. Na de verwerking van de opmerkingen en bezwaren zal de Vlaamse Regering één alternatief kiezen voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen: het definitieve voorkeursbesluit. Dat zou rond de jaarwissel kunnen vallen. Daarna volgt de uitwerkingsfase waarin het gekozen alternatief in detail wordt uitgetekend.

Dialoog

Met de marktconsultatie die het Havenbedrijf Antwerpen nu start, wordt dus niet gewacht op de verdere ontwikkelingen. “De marktconsultatie is gebaseerd op de huidige kennis en stand van zaken van het ECA-project en is dan ook geen voorafname op het vervolgtraject en de definitieve goedkeuring", zegt havenschepen Annick De Ridder. "Het doel is peilen naar interesse in een transparante dialoog. In een volgende fase van het project komt er een formele marktbevraging."

Ook CEO Jacques Vermeiren beklemtoont dat het om een dialoog gaat. "Met de consultatie starten we een dialoog op met potentiële concessionarissen. We vinden het belangrijk om inzicht te krijgen in de verwachtingen maar ook om het actieprogramma en de ambities scherp te stellen. We doen dat in cocreatie met de partijen die mogelijks interesse hebben.”

Mobiliteit

Volgens het Havenbedrijf dient de consultatie niet alleen voor de zoektocht naar potentiële concessionarissen. Het wil geïnteresseerden ook mee laten nadenken over de invulling van de omkadering en randvoorwaarden die voor het nieuwe dok zullen opgelegd worden. Daarbij wordt vooral gekeken naar mobiliteit, modal split-doelstellingen, emissies en duurzaam en efficiënt ruimtegebruik. Bedrijven met interesse voor een concessie aan het nieuwe dok, moeten toelichten hoe zij hierrond willen handelen. Al die input wordt meegenomen bij het uitwerken van een optimale vormgeving en invulling van de verschillende bouwstenen.

Bart Timperman