Havenbedrijf behoudt vertrouwen in procedure tonnenmaatverplichting

In het Publicatieblad van de Europese Unie is vrijdag een bericht verschenen in verband met de procedure in verband met vermeende staatssteun aan PSA Antwerp en Antwerp Gateway. Volgens het Havenbedrijf bevat die tekst nog geen beoordeling.

In het betrokken artikel beschrijft de Europese Commissie de steunmaatregelen waarvoor ze de procedure opstart en geeft ze ook een beoordeling van de maatregelen.

Die procedure komt er na de klacht van Katoen Natie in december 2012 betreffende vermeende staatssteun aan voornoemde concessiehouders in de haven van Antwerpen.

Beide bedrijven hebben in de periode 2009-2012 niet voldaan aan de tonnageverplichtingen en waren daardoor contractueel verplicht tot het betalen van een vergoeding aan het Havenbedrijf. De vergoeding werd echter niet geïnd en later met terugwerkende kracht met ongeveer 80% verlaagd.

In haar beoordeling van deze maatregelen wijst de Commissie onder meer op de aanzienlijke tijdspanne tussen het begin van de economische crisis in 2009, waarop het Havenbedrijf zich beriep om de boetes te verlagen, en het besluit van 2013 waarbij de bedragen aanzienlijk werden verlaagd. De Commissie vindt ook dat de verlaging onredelijk hoog is in verhouding tot de daadwerkelijke vermindering van het maritieme verkeer in het Deurganckdok. Ze is tevens van oordeel dat de maatregelen een selectief karakter hebben omdat ze betrekking hebben op slechts twee concessiehouders, waardoor er sprake kan zijn van concurrentievervalsing.

Tot slot heeft de Commissie twijfels of de maatregelen verenigbaar zijn met de interne markt en er dus sprake is van staatssteun.

Havenbedrijf

In een reactie zegt het Havenbedrijf dat het artikel in het Publicatieblad geen beoordeling bevat, maar dat de Commissie daarin enkel aangeeft waarom ze een onderzoek is gestart. Daarom haalt ze ook de verschillende elementen aan die haar hebben doen besluiten om een onderzoek te starten en zegt ze dat ze van oordeel is dat er sprake van staatssteun zou kunnen zijn, aldus het Havenbedrijf.

Het blijft dan ook bij zijn standpunt dat het eerder in januari al bekendmaakte, namelijk dat het er het volste vertrouwen in heeft dat de Commissie na het voeren van het onderzoek tot het besluit zal komen dat er geen sprake is van staatssteun in het dossier van de tonnenmaatverplichting.