Havenbedrijf: "2018 jaar van de modal shift in woon-werkverkeer"

Bij de voorstelling van de jaarcijfers bleek nog maar eens hoe de gebrekkige mobiliteit werken in de haven als aantrekkelijke werkgever hypothekeert. 2018 moet het jaar worden van de modal shift in het woon-werkverkeer in de haven.

Het mag dan de eerste jaarcijfervoorstelling zijn geweest voor Havenbedrijf-CEO Jacques Vandermeiren, maar de man die na afloop van de voorstelling het felst door de journalisten werd omzwermd, is mobiliteitscoördinator Tom Verlinden. Niet verwonderlijk: het Havenbedrijf laat duidelijk verstaan dat het een actieve rol wil innemen in het oplossen van de mobiliteitsproblematiek in en om Antwerpen. "Veel bedrijven hebben al mensen verloren door de mobiliteitsproblemen. Bovendien maken die problemen het moeilijk om werken in de haven aantrekkelijk te maken voor nieuwe mensen", zegt Vandermeiren daarover.

Extra Waterbussen 

En dus schakelt het Havenbedrijf een versnelling hoger met mobiliteitsoplossingen. "Dit jaar nog willen we extra trajecten van de Waterbus opstarten", zegt Verlinden. "Een noordelijke route die verschillende haltes op linker- en rechteroever aandoet, waaronder de Totalsite, de Ketenislaan, Lillo en het Fort Liefkenshoek, en een nieuwe route met vijf à zes haltes op het Albertkanaal."

Daartoe moet de vloot van Waterbussen verdubbelen tot zeven operationele vaartuigen en één reserveschip. Ook moeten er nog verschillende steigers gebouwd worden, onder andere op de Ketenislaan, aan het Fort Liefkenshoek en op de haltes aan het Albertkanaal, en op de Droogdokkensite, waar pendelaars kunnen overstappen van de Albertkanaal- naar de Schelderoute.

De steigers op de Schelde zouden ongeveer 1,3 miljoen euro gaan kosten, die op het Albertkanaal een half miljoen. De operationele kost van één Waterbus bedraagt eveneens 1,3 miljoen per jaar. Investeringen die het Havenbedrijf nu zelf draagt, al zijn volgens Verlinden wel onderhandelingen met de overheid om te zien in welke mate die kan bijdragen. De exacte timing van het project hangt af van de snelheid waarmee de steigers kunnen worden aangelegd en hoe snel nieuwe Waterbussen er kunnen zijn.

Fietsbus en deelfiets

In maart zou ook de eerste Fietsbus moeten rijden op het traject Noorderlaan (Tijsmanstunnel) - Scheldelaan (Liefkenshoektunnel) - Tolplein. Nu is dit traject voor fietsers ontoegankelijk. Gratis pendelbussen op linker- en rechteroever geven pendelaars de kans om snel de oversteek te maken. Het proefproject start in maart en heeft een budget van 1,6 miljoen euro voor vier bussen. Fietspendelaars kunnen zich ook  verheugen in plannen voor een systeem van elektrische deelfietsen, zodat werknemers de 'last mile' tussen de (Water)bushalte en thuis of werkplek vlot kunnen overbruggen. Het Havenbedrijf wil daarbij instaan voor de ankerpunten, de bedrijven zorgen voor de fietsen.

In het collectief busvervoer, dat verschillende bedrijven in de haven nu op eigen houtje organiseren, wil het Havenbedrijf actief op zoek gaan naar mogelijke synergieën. Het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever staan sinds het begin van het jaar zelf in voor het uitbaten van de bestaande Pendelbussen, nadat de organisatie Max Mobiel zich eind vorig jaar terugtrok. Opvallend, openbaarvervoersmaatschappij De Lijn komt in het rijtje partners niet voor. "Eerst gaan we op zoek naar meer synergie in het bestaande systeem, daarna gaan we praten met De Lijn", zegt Verlinden. 

Het mag duidelijk zijn: 2018 moet het jaar worden van de modal shift in het woon-werkverkeer, weg van de auto. Hoeveel auto's het Havenbedrijf van de weg wil halen, is niet bekend. "Het zou wat ambitieus zijn om daar nu al concrete cijfers op te plakken", zegt Verlinden. "Maar de intentie is duidelijk."

Michiel Leen