Havenarbeiders stemmen massaal ‘ja’ in referendum

De havenarbeiders hebben zich met een overgrote meerderheid in de uitgebrachte stemmen achter het akkoord geschaard dat bonden en werkgevers afsloten om een ingebrekestelling door Europa over het havenarbeidsstelsel te voorkomen.

De resultaten van het schriftelijke referendum werden deze namiddag bekendgemaakt. Van de ruim 8.900 eind mei verzonden stembiljetten kreeg gerechtsdeurwaarder Eric Libbrecht er 4.131 of iets minder dan de helft terug binnen de vooropgestelde termijn van twee weken. “Een gewoon percentage voor dit soort raadplegingen”, stelt BTB-voorman Marc Loridan.

Ruime meerderheid

Op de drie gestelde vragen bleek telkens een zeer ruime meerderheid te vinden voor het onder de hoede van federaal minister van Werk bereikte akkoord. De vraag met betrekking tot ‘het parallel circuit’ – lees: de mogelijkheid om havenarbeiders buiten de pool aan te werven – oogstte net geen 87% ja-stemmen. Die rond het multitasken werd met bijna 86% van de uitgebrachte stemmen goedgekeurd. De nationale erkenning kreeg van meer dan 91% groen licht.

Uiteindelijk stemden slechts 270 havenarbeiders ‘neen’ op de drie vragen. Wie op een of twee vragen afwijkend stemde, had het vooral moeilijk met het multitasken (322 neen-stemmen) en het parallel circuit (259). Volgens Marc Loridan mag ervan uitgegaan worden dat wie niet stemde, zich in het akkoord over de aanpassing van het Belgisch havenarbeidssysteem kan vinden.

Hoe het stemgedrag in de verschillende havens er uitzag, kan uit het referendum niet opgemaakt worden.

Alleen de havenarbeiders van het algemeen contingent in de zeehavens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge waren opgeroepen om deel te nemen aan het referendum. Vaklui en logistieke havenarbeiders waren “niet rechtstreeks betrokken bij de gestelde vragen”. De logistieke havenarbeiders krijgen in de komende weken een brief met uitleg over wat voor hen verandert, maar Loridan benadrukte dat de aanpassingen miniem zijn en hun loon- en arbeidsvoorwaarden niet wijzigen.

Juridisch avontuur vermeden

De bonden hebben hun achterban dus kunnen overtuigen dat het akkoord dat op tafel lag, de beste oplossing was. ACLVB-verantwoordelijke Eric Quisthoudt verwoordt het zo: “Dit is een overwinning van het gezond verstand. De havenarbeiders hebben blijk gegeven van realiteitszin en zich niet willen storten in een juridisch avontuur. Wij hopen nu dat Europa zijn woord zal houden en de procedure van ingebrekestelling definitief zal stopzetten.”

Volgens Marc Loridan kan er nu werk gemaakt worden van het herschrijven van de teksten over havenarbeid met het oog op publicatie in het Staatsblad. Ook hij verwees naar het engagement van Europa om de procedure tegen België te beëindigen. “Wij kunnen nu terug gaan naar wat we het liefste doen, schepen laden en lossen, in het sociaal overleg op een rustige manier voortzetten.”

Peeters “tevreden”

Kris Peeters reageert met tevredenheid op het positief resultaat van het referendum. “Dit was de allerlaatste stap in de oplossing die we in sociaal overleg hadden uitgewerkt.”

Van zodra de sociale partners de teksten van het akkoord officieel hebben ondertekend en het KB en de cao’s zijn getekend en gepubliceerd, kan de Europese Commissie “de ingebrekestelling definitief stopzetten”, stelt de minister. Die was overigens sinds april opgeschort, zegt Peeters nog.

Kris Peeters zit naar verluidt binnenkort samen met Europees Transportcommissaris Violeta Bulc om het dossier te finaliseren, “zodat de ingebrekestelling kan worden geklasseerd”.