Havenarbeid: te weinig te laat… of net genoeg?

Kris Peeters heeft gisteren nog een finaal voorstel met betrekking tot de organisatie van de havenarbeid in ons land overgemaakt aan Violeta Bulc. Hij hoopt daarmee de zegen van Europa te krijgen voor een zachte landing in dat dossier.

Na een laatste overleg met de sociale partners stuurde de federale minister van Werk gisteren zijn voorstel door naar de Europese Transportcommissaris. Hij haalde daarmee formeel de ultieme deadline die Bulc had gesteld.

Of hij inhoudelijk ook een afdoend antwoord formuleert op de bezwaren die de Commissie formuleert tegen het Belgische stelsel van havenarbeid, moet nog blijken. Over wat er precies in het document staat, wil het kabinet niet communiceren en wat elders te horen en te lezen valt, is vaak niet eenduidig.

In de tekst zou op een aantal punten vooral de richting aangegeven worden waarin België wil gaan, zoals de versoepeling van het poolsysteem en een ruimere mate van multitasken. Er zou op andere vlakken – logistieke diensten, interimarbeid… - veel minder of geen vooruitgang zijn. Bovendien zou in een vrij ruime overgangsfase voorzien worden.

Wachten op Bulc

Europa stuurde België al een aantal keren met een onvoldoende terug huiswaarts en de vraag is of de jongste tekst van Peeters veel verder reikt dan wat de sociale partners tot dusver overeenkwamen en geen genade vond in de ogen van Europa.

Kris Peeters hoopt met zijn voorstel een voortzetting te kunnen afwenden van de ingebrekestellingsprocedure die tot een veroordeling van België kan leiden, maar ook een sociaal conflict in de Belgische havens te vermijden. Een principieel fiat van Bulc zou de sociale partners en de minister tijd geven voor het verder uitwerken van de hervormingsvoorstellen.

De bal ligt nu dus opnieuw even in het Europese kamp. Eerder zei een bron binnen de Commissie al dat Bulc wellicht pas volgende week zal reageren na het Belgisch voorstel tegen het licht van de Europese regelgeving gehouden te hebben.