Havenarbeid: stopzetting ingebrekestelling verschuift naar april

De Europese Commissie zou de ingebrekestelling over havenarbeid tegen België niet in maart, maar pas eind april officieel stopzetten. Dat betekent volgens BTB niet dat de Commissie de zaak wil herbekijken, al sluit niet iedereen dat uit.

De Belgische Transportarbeidersbond (BTB) maakte het nieuwe uitstel in het dossier bekend. De socialistische bond zegt dat vernomen te hebben van het kabinet van federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V, links op de foto).

“De zitting van de Europese Commissie met betrekking tot ingebrekestellingen die normaal voorzien was in maart, werd geannuleerd wegens andere bezigheden”, luidt de uitleg. “De eerstvolgende sessie waarin de Europese ingebrekestelling tegen de Belgische havenarbeidsorganisatie zou kunnen behandeld en ingetrokken worden is normaal voorzien op 27 april.”

Spanje

De BTB kreeg van het kabinet-Peeters ook de verzekering dat Europees Transportcommissaris Violeta Bulc (rechts op de foto) “op geen enkele manier het Belgisch dossier aan dat van Spanje wenst te koppelen”. Spanje liep enkele jaren geleden al tegen een veroordeling door het Europees Hof van Justitie aan. De regering in Madrid wil het Spaans havenarbeidssysteem nu grondig hervormen.

Het akkoord dat de havenwerkgevers en bonden onder toezicht van Peeters afsloten met als doel tegemoet te komen aan de bezwaren van de Commissie tegen het Belgisch stelsel over de havenarbeid “zou niet onder druk komen te staan”, zegt de BTB nog.

Europese consistentie

Hoogleraar Eric Van Hooydonk is daar minder zeker van. “Wat op het spel staat, is ook de consistentie van het Europese havenbeleid en de gelijke behandeling van de EU-lidstaten. Spanje zet nu onder druk van Bulc en haar diensten een punt achter een systeem dat veel gelijkenissen vertoont met wat in België bestaat. Het zou kunnen dat de Commissie nu eerst het Spaans dossier op het droge wil hebben.”

Van Hooydonk heeft zijn kritiek op het Belgische havenarbeidsstelsel nooit gespaard. Dat is in zijn ogen op vele punten net als het Spaanse strijdig met essentiële beginselen van het Europees recht. De wet die in Spanje komaf maakt met het bestaand systeem, noemt hij “een echte hervorming die aantoont welke kansen we tot dusver in België hebben gemist”.

Jean-Louis Vandevoorde