Haven van Antwerpen zet in op energieneutrale sluizen (+ video)

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft in de Kallosluis een hydroturbine geplaatst om het opwekken van energie uit waterstroom te testen. Met die techniek wil het op termijn alle sluizen in de haven energieneutraal maken.

De haven van Antwerpen telt zeven zeesluizen die jaarlijks 1.500 MWh verbruiken. Om te testen hoe waterstroom van ingezet worden om elektriciteit op te wekken, werd de Kallosluis van een hydroturbine (foto) voorzien. De turbine heeft een theoretisch vermogen van 100 kW. Ze werd ontwikkeld en geplaatst door het constructiebedrijf De Meyer in samenwerking met Water2Energy, en met innovatiesteun van Vlaio.

Proeffase

De turbine heeft een verticale as van vijftien meter lang. Die werd in een waterafvoerkanaal geplaatst en maakt daar gebruik van de kracht van de waterstroom om energie op te wekken. De proeffase loopt tot eind januari 2019. Daarna volgt een evaluatie. Als de testen succesvol zijn, wordt de turbine in een volgende stap door middel van een generator verbonden met het elektriciteitsnet.

De Kallosluis verbruikt jaarlijks ongeveer 500 MWh. De test moet uitwijzen hoeveel energie er kan worden opgewekt en hoeveel turbines er nodig zijn om tegen 2020 de Kallosluis volledig op kracht van de waterstroom te laten werken. Daarna kan het project worden uitgebreid naar de zes andere sluizen.

Duurzame haven

Het project past in de duurzame transitie van de haven, een van de strategische doelstellingen van het Havenbedrijf. Eens alle sluizen in de haven energieneutraal werken, betekent dat een besparing die overeenkomt met het jaarlijks verbruik van 425 gezinnen. “Deze test zal onze belangrijke inzichten geven om hierin verdere en concrete stappen te kunnen zetten”, zegt Piet Opstaele, Innovation Enablement Manager van het Havenbedrijf Antwerpen.

Koen Heinen