Haven Rotterdam strijdlustig: "Wij groeien harder dan Antwerpen"

Vorig jaar liep Antwerpen Rotterdam nog in. Maar Rotterdam slaat terug. Antwerpen kan z'n borst natmaken voor een pittige strijd met Rotterdam, want het lijkt het er op dat Maasvlakte 2 op stoom komt. "Rotterdam is efficiënter."

De overslag in de Rotterdamse haven mag in 2016 licht gedaald zijn, toch laat topman Allard Castelein van het Rotterdamse Havenbedrijf er geen enkel misverstand over bestaan: Rotterdam is en blijft de grootste de haven van Europa. Nu en in de toekomst. Dat Antwerpen in 2016 bijzonder goede cijfers liet zien, deert Castelein niet. "Of we worden ingehaald door Antwerpen?  Het is maar naar welke periode je kijkt. Wij groeien nu harder dan Antwerpen.”

Bij de containeroverslag in de zes havens tussen Hamburg en Le Havre is het marktaandeel van Rotterdam 30 procent, tegen 23,7 procent voor Antwerpen. Castelein: „We staan er prima voor om de concurrentiestrijd aan te gaan. Wij respecteren en leren van onze concurrenten", zei Castelein bij de presentatie van de jaarcijfers . "Maar ik denk dat Rotterdam er goed voor staat om de concurrentie aan te kunnen."

Maasvlakte 2 op stoom

Castelein verwacht dat Rotterdam dit jaar weer een grotere groei in de containers zal boeken dan Antwerpen. Reden? Maasvlakte 2 en de daar gevestigde containerterminals komen op stoom. De terminals hadden te maken met kinderziektes. Die zijn verholpen. In de eerste helft van 2016 verwerkten die een overslag van 0,6 miljoen teu. Het tweede half jaar was dat al 1,1 miljoen.

Castelein: "De terminals zijn tevreden over hun progressie, en ze verwachten nog niet op hun top te zijn. Feit is dat Rotterdam nog steeds de efficiënste haven is met de beste achterlandverbindingen. De nieuwe vaarschema’s van de containerrederijen zijn gunstig voor Rotterdam.”

Nog steeds is er veel grond beschikbaar op Maasvlakte 2. Dat verleidde voormalig topman van de Antwerpse haven, Eddy Bruyninckx, tot deze uitspraak: "Een Tweede Maasvlakte aanleggen is één ding, die vullen is vers twee." Castelein reageerde deze week droogjes: "Je bouwt een Tweede Maasvlakte met een blik op de komende honderd jaar."

En Rotterdam kijkt verder dan 2017. De haven wil digitaler worden en voorlop lopen met de energietransitie. Castelein: "Bedrijven uit de nieuwe economie hebben interesse in Maasvlakte 2. Verder zijn er grote investeringen in verschillende raffinaderijen en een aantal projecten dat vorm moet geven aan de energietransitie zoals een nieuwe waste-to-chemicalsfabriek."

Ook op juridisch vlak gaat Rotterdam de strijd aan met Antwerpen. Vanaf dit jaar moet het Rotterdamse Havenbedrijf, ondanks zijn protesten, vennootschapsbelasting betalen. "Daardoor is er geen gelijk speelveld in Europa. Belgische, Franse en Duitse havens hoeven die belasting nog niet af te dragen. Er is soms bij onze concurrenten ook sprake van oneerlijke staatssteun”, meent de financiële topman Paul Smits.

Hij heeft de Europese Commissie, die toezicht moet houden op gelijkwaardige concurrentie, voor het Europees Hof van Justitie gesleept. "Nog dit jaar verwachten we een uitspraak.”

René Quist