Haven Genk en Contargo bieden containerweging aan

Inlandterminal Haven Genk en binnenvaartoperator Contargo komen de rangen versterken van operatoren die hun klanten een oplossing aanreiken voor de verplichte weging van containers. Beide gaan daarbij twee tarieven hanteren.

Op 1 juli wordt de verplichte aanmelding van een geverifieerd brutogewicht of verified gross mass (VGM) voor maritieme exportcontainers van kracht, overeenkomstig de nieuwe regelgeving die de International Maritime Organisation in de SOLAS-conventie heeft verwerkt. Containers zonder VGM mogen vanaf dan niet aan boord van een zeeschip geladen worden en lopen dus het gevaar op de kaai te blijven staan.

Haven Genk

Naast de grote deepsea containerterminals zoals Antwerp Gateway en vervoerders zoals Transport Joosen, zien ook inland terminals zoals Haven Genk de nood om hun klanten een oplossing aan te reiken om te vermijden dat hun container in de zeehaven op de kaai blijven staan omwille van het ontbreken van een geldig VGM-attest.

“Wij bieden verladers zowel de weging van de container aan als de elektronische rapportage aan de rederij. De klant kan voor beide bij ons terecht, maar kan ook beslissen om de rapportage zelf te verzorgen”, legt general manager Patrick Geerinck uit. Derden wiens containers niet via de terminal op een lichter richting Antwerpen gezet worden, kunnen eveneens van die dienstverlening gebruik maken.

Haven Genk (foto) rust zijn vier reachstackers met het oog daarop uit met gecertificeerde weegapparatuur. Dat vermijdt extra transporten en behandelingen die bij het gebrek van een weegbrug komen kijken, zegt Geerinck.

Gratis is de dienstverlening niet. Geerinck wil geen bedrag noemen, maar spreekt over een “zeer competitief tarief” dat lager ligt dan wat bijvoorbeeld CertiWeight zal aanrekenen voor een weging en het uitgeven van een VGM-attest. CertiWeight zal daarvoor 39 euro vragen.

Voor containers die niet van de eigen lichterdienst van Haven Genk op Antwerpen gebruik maken, zal het tarief wel hoger liggen maar de terminaloperator zal daar geen uniforme prijs aanrekenen. “Het tarief zal afhankelijk zijn van de volumes”, geeft Patrick Geerinck nog aan.

Hij ziet in het aanbod van Haven Genk alvast twee voordelen voor de verladers: “Als het gaat om containers die in onze eigen flow zitten, zal het wegen geen extra verplaatsingen en dus geen bijkomende multistop-kost met zich meebrengen. De weging zal bovendien altijd tijdig en binnen de deadline van de rederij gebeuren, vermits de container pas na de weging richting Antwerpen vertrekt en daar de volgende dag toekomt. De container hoeft dus niet vroeger aangeleverd te worden.”

Contargo

Binnenvaartoperatoren blijven niet achter. Contargo, met een jaarlijkse trafiek van 2,3 miljoen teu een van de allergrootste spelers in het vervoer van containers over de waterweg en tevens uitbater van 25 terminals in vier landen, gooit zijn eigen gewicht in de schaal.

De groep biedt zijn klanten eveneens aan om de weging te verzorgen. Contargo zal daarbij twee tarieven hanteren. De eerste – “direct wegen” – geldt voor containers waarvan de weging is aangevraagd voor aankomst op de terminal. De tweede – “indirect wegen” – is van toepassing op laadkisten waarvoor dat niet het geval is en die dus het voorwerp moeten uitmaken van extra behandelingen.

"Als wij pas bij ontvangst van de container op onze terminal merken dat de klant het gewicht niet conform de SOLAS-richtlijnen heeft aangegeven of ons geen opdracht tot weging heeft gegeven, wordt hij geconfronteerd met extra kosten", zegt Frank Weisbecker, manager Corporate Services. "Wij moeten dan de container aan het reguliere proces onttrekken en een speciale weging organiseren."

De tarieven zullen variëren in functie van de locatie van de terminal, maar starten vanaf 40 euro voor het “direct wegen” (extra truckbewegingen niet meegerekend) en schommelen tussen 110 en 175 euro voor het “indirect wegen”, klinkt het bij Contargo. Alleen de eigen klanten kunnen bij Contargo terecht voor die dienstverlening, wordt daar aan toegevoegd.

Intris

Softwareleverancier Intris kondigde van zijn kant een akkoord aan met de maritieme portaalsite INTTRA voor het verzenden van het universele VERMAS-bericht waarmee verladers en expediteurs aan de VGM-verplichting kunnen voldoen. Intris zal daarvoor geen communicatiekost aanrekenen.

De gratis functionaliteit die het verzenden van dit VERMAS-bericht automatiseert, kan ook gebruikt worden met de portaalsites GT Nexus en CargoSmart. "Wij willen in de eerste plaats een integrator zijn die een vlotte doorstroom van de supply chain ondersteunt", onderstreept CEO Patrick Van De Looverbosch.

VERMAS is een typebericht dat speciaal ontwikkeld is voor de aanmelding van het geverifieerd brutogewicht van containers in lijn met de richtlijnen van IMO.