Haven Antwerpen splitst coördinatiecentrum in twee voor corona

Havenbedrijf Antwerpen verdeelt de bezetting van het Antwerp Coordination Centre (ACC) over twee locaties: het ACC zelf en een back-uplocatie in het datacenter Thornton Road. Zo is social distancing eenvoudiger voor de verkeersleiders.

Dat verkeersleiders cruciaal zijn voor het goede verloop van de scheepvaart in de Antwerpse haven, hoeft geen betoog. Binnen het Havenbedrijf is een relatief klein maar uiterst gespecialiseerd team verantwoordelijk voor de verkeersleiding. Je wil te allen tijden vermijden dat die allemaal tegelijk ziek thuis komen te zitten vanwege het coronavirus. Social distancing organiseren is evenwel niet zo evident, want je zit algauw met tien mensen op één vloer. Daarom besloot het Havenbedrijf Antwerpen een deel van het team verkeersleiders en coördinatoren, die normaliter één locatie delen in het ACC bij de Zandvlietsluis, over te hevelen naar het datacenter van het Havenbedrijf aan Thornton Road, in het havengebied op de rechteroever. "In het datacenter is van bij het begin de ruimte voorzien om indien nodig een back-up ACC op te zetten", zegt directeur Nautische Operaties Rob Smeets. 

Snelle verhuizing 

Vessel Traffic Manager Jan Pauwels zegt dat de verhuizing vlot gebeurde. "Vorige vrijdag is een van de medewerkers in Centrale Zandvliet ziek naar huis gegaan. In tijden van corona neem je geen risico en werd beslist om de back-uplocatie aan Thornton Road in gebruik te nemen. Dinsdagmiddag was alles operationeel. We werken er nu met een vijftal mensen, in principe tot het einde van de coronamaatregelen wordt afgekondigd." 

Ironisch genoeg werkten de verkeersleiders jarenlang op verschillende verdiepingen van het ACC. Toen er een tiental jaar geleden plannen werden gemaakt voor een nieuw ACC, besloot men het team op één verdieping onder te brengen, om zo te kunnen bestuderen hoe de verdeling van werkruimtes er in dat toekomstige ACC zou moeten uitzien. 

Michiel Leen