Group De Cloedt breidt vloot onbemande watertrucks uit

Na meer dan een half jaar praktijktesten met de onbemande Watertruck X zal Group De Cloedt nog twee duwbakken uitrusten met de technologie van Seafar. Tegelijk worden oplossingen gezocht voor het opzuigen van de talrijke rotzooi op de bodem.

Sinds in november 2019 gestart werd met een jaar lang testen van onbemande duwvaart tussen Oostende en Diksmuide, verloopt de praktijkervaring met vallen en opstaan. “De hoeveelheid rotzooi op de bodem van de kleine waterlopen vormt een groot probleem voor het vastlopen van de aandrijving”, zegt Patrick Degryse, voorzitter van de raad van bestuur van Group De Cloedt. “Momenteel staat ons testschip Watertruck X alweer eens op het droge bij IDP Shipyard in Oostende. Vandaag vindt een expertise plaats.”

Het aandrijfsysteem met aanzuiging vanop de bodem is innovatiever en duurzamer dan een klassieke schroef. “Maar het is daardoor wel gevoeliger voor het binnenzuigen van rotzooi waardoor bijvoorbeeld plastic de inlaat blokkeert. Daardoor verhitten de generatoren en valt het systeem uit. Maar goed, dit is een technologisch leertraject dus is het normaal dat we met de partners oplossingen moeten bedenken. We overwegen bijvoorbeeld om hulpmiddelen aan te brengen die vermijden dat er afval naar binnen gezogen wordt, extra sensoren die tijdig aangeven dat er verhitting zit aan te komen of een type schroef die minder gevoelig is.”

Meer bodemvervuiling

Het praktijktestjaar met de onbemande duwbak Watertruck X is een gezamenlijk project van de Vlaamse overheid, waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg, technologiebedrijf Seafar en Group De Cloedt. Het bagger-, aannemings- en milieubedrijf vervoert een jaar lang onder meer grond van Diksmuide naar Oostende over de IJzer en het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. Het is de bedoeling om te onderzoeken hoe onbemande vaart een rendabel model kan zijn om ook de kleinere waterwegen te benutten.

Vanuit hun ruime ervaring met de reguliere binnenvaarttrajecten constateren Patrick Degryse en zijn team een verschil in de kleine waterwegen. “De bodem van de kleinere waterlopen lijkt veel meer vervuild dan de grote. In ons aandrijfsysteem vonden we onder meer hout, vodden, plastics en veren van matrassen.”

Bijkomende watertrucks en vacature

Toch blijven de initiatiefnemers positief over het verder ontwikkelen van (on)bemand transport op de kleinere waterlopen. “Na de opstartperiode met een schipper aan boord, lukt het om de Watertruck X aan te sturen vanuit het controlecentrum van Seafar in Antwerpen. We zullen nu nog twee vaartuigen met het systeem van Seafar uitrusten”, zegt Degryse.

Voor de opstartperiode van die bijkomende onbemande vaartuigen op het traject Oostende-Diksmuide, loopt een vacature voor een freelanceschipper. “Die zal ook ingeschakeld worden voor een watertruck op Belgische waterlopen waar nog geen onbemande vaart wordt toegestaan.”

Roel Jacobus