Groene jongens pleiten voor parkings met verdiepingen in Zeebrugge

Autohaven Zeebrugge moet de ruimte efficiënter gebruiken door parkings met verdiepingen te bouwen, zoals in Rotterdam en Duitsland. Dit voorstel voor het samengaan van economie en ecologie behoort tot een uitgebreide toekomstvisie van de vzw Groen.

Sinds 1979 houdt de Brugse vzw Groen de vinger aan de pols voor een groene leefomgeving en het behoud van open ruimte. De vereniging verwierf bij vriend en vijand een reputatie van verstandige inzichten, met wetenschappelijke en juridisch onderbouwde dossiers. Dit voorjaar zag ze zich genoodzaakt om actie te ondernemen tegen drie grote projecten in de haven van Zeebrugge: de verbreding en verdieping van het Boudewijnkanaal voor een bouwdok voor de elementen van de Oosterweeltunnel, de Visartsluis, en een nieuwe autoterminal van 23 hectare in de achterhaven.

“Wij zijn niet tegen de economie maar vragen dat de ecologische aspecten op gelijke voet behandeld worden”, zegt Ivan De Clerck (midden op de foto). “In ons bezwaarschrift tegen de verbreding en verdieping van het Boudewijnkanaal, waar een extra autoterminal in aanvraag is, wensen we niet alleen natuurcompensaties maar betreuren we vooral dat Zeebrugge een tegenvoorbeeld is van zuinig ruimtegebruik. Nu is het havengebied één platte parking terwijl je de capaciteit tot twee, drie, vier, vijf keer groter kan maken door simpelweg in de hoogte te gaan (zoals de parkeergarage van C.RO naast de Pierre Vandammesluis, red.). Dan moet er geen verdere ruimte ingenomen worden en komt er geen druk op natuurgebied en de woonkernen van Lissewege en Zwankendamme. Als het kan in andere Europese havens, waarom dan niet in Zeebrugge?”

Oorlogskas

Langs het Boudewijnkanaal ligt de 174 hectare grote Dudzeelse Polder (op de foto links in de achtergrond) al sinds de jaren '70 te wachten op economische ontwikkeling. “In die periode werd het Gewestplan opgemaakt, de voorloper van de Ruimtelijke Uitbreidingsplannen (RUP). Daarin werden zones voor wonen en industrie ingekleurd maar dit gebeurde op een veel grotere schaal dan nodig. Wij wensen dat de gebieden die na veertig jaar nog altijd niet gebruikt zijn, uit de RUP’s gehaald worden”, zegt voorzitter Erik Ver Eecke (links op de foto).

In een uitgebreide visie op de havenontwikkeling maakt de vzw Groen zich sterk om met alle wettelijke middelen te strijden tegen het verder innemen van open ruimte. “We genieten veel steun – ook financieel hebben we een oorlogskas – om actie te voeren tegen het innemen van waardevolle natuurgebieden. We zullen ook niet aarzelen om naar de Raad van State te gaan tegen de voorkeursbeslissing voor de Visartsluis, terwijl een groot gedeelte van de bevolking een sluizencomplex ver van de bewoning in het Verbindingsdok verkiest.”

Roel Jacobus