Groei tonnage North Sea Port volledig op conto van Nederland

De groei van de maritieme overslag in North Sea Port vond volledig plaats in Nederland, terwijl het Vlaamse gedeelte ter plaatse trappelde. De jongste cijfers van de Mobiliteitsraad tonen ook dat Zeebrugge zijn tweede beste kwartaal ooit kende.

De Mobiliteitsraad (MORA) publiceerde zonet de definitieve, uitgesplitste tonnagecijfers van de vier Vlaamse zeehavens. Die publicatie is interessant omdat de Mobiliteitsraad – de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) – een uitsplitsing maakt van het Vlaamse en het Nederlandse deel van North Sea Port.

Uit de cijfers blijkt dat de maritieme overslag in ‘North Sea Port Flanders’ licht terugviel van 32,6 miljoen ton in 2018 naar 32,5 miljoen ton in 2019. De daling kwam door minder overslag van droge bulk, roro en overig stukgoed. Toch boekte de fusiehaven een recordjaar met een toename van de maritieme tonnage met 1,1 miljoen ton tot 71,4 miljoen ton (+1,5%). De uitgesplitste rekensom leert dat in 2019 het Zeeuwse gedeelte met bijna 3,2% groeide van 37,7 naar 38,9 miljoen ton. Toch wil het havenbestuur zich niet blindstaren op tonnagecijfers. "In ons nieuw strategisch plan willen we het tellen van tonnage uit ons DNA krijgen. We zullen moeten denken en meten in toegevoegde waarde en duurzaamheid", zegt gedelegeerd bestuurder Jan Lagasse.

Recordkwartalen Antwerpen en Zeebrugge

De Mobiliteitsraad biedt ook een historisch overzicht van de kwartaalcijfers in de afgelopen vijftien jaar. In Antwerpen bleek in 2019 het tweede kwartaal met 63,21 miljoen ton het allerbeste ooit. Het vorige record dateerde van het tweede kwartaal van 2018 met 60,68 miljoen ton. Antwerpen noteerde in 2019 met een totaal van 238,2 miljoen ton het zevende recordjaar op rij.

Zeebrugge scoorde met 12,66 miljoen ton in de laatste drie maanden van 2019 zijn tweede beste kwartaal ooit. De topper blijft 12,90 miljoen ton in het tweede kwartaal van het recordjaar 2010. Toen werd 49,6 miljoen ton goederen overgeslagen, in 2019 ging het om 45,8 miljoen ton. De ijzersterke prestatie op het einde van 2019 was onder meer te danken aan een nooit geziene aanvoer van vloeibare bulk, met name aardgas (lng). Over het hele jaar stegen alle voornaamste goederengroepen, met uitzondering van stukgoed.

Oostende bleef voor het zevende jaar op rij schommelen rond 1,6 miljoen ton.

De volledige lijst met cijfers en grafieken vindt u op www.mobilieitsraad.be.

Roel Jacobus