Gentse Haven trots op dalend aandeel wegtransport

Het aandeel van goederentransport over de weg in de Gentse haven daalde naar 34%. Dat is een recordcijfer. De binnenvaart is goed voor 55% van de transporten.

Goederen die via zeeschepen in de Gentse haven aankomen, worden grotendeels van en naar het achterland vervoerd. Het aandeel van wegtransport in het vervoer van deze goederen is verder afgenomen, tot 34%. Het vervoer via binnenvaart, daarentegen, zit in de lift. In 2016 wordt daar met een aandeel van 55% voor het tweede jaar op rij zelfs een record geboekt. Dat alles blijkt uit een onderzoek van het Havenbedrijf Gent.

Het wegtransport gaat 6% lager dan in 2010. Ook in vervoerde tonnen (11,9 miljoen ton) is dat het laagste aandeel ooit. “Hiermee duikt dit aandeel voor het eerst onder het door het Havenbedrijf nagestreefde cijfer van 35%”, klinkt het trots bij de bestuurders.

Het aandeel spoorvervoer tussen het achterland en de haven in het totale vervoersplaatje is volgens het onderzoek licht gedaald. Het spoor is goed voor 11% van de transporten. Een daling van 1%. Maar in aanal vervoerde tonnen is er wel sprake van een record. Voor het eerst wordt de kaap van de 5 miljoen ton gehaald. Het Havenbedrijf streeft tegen 2020 wel naar een aandeel van 15% voor het vervoer per spoor.

Bart Timperman