Gemeente Beveren: Westelijke ontsluiting cruciaal voor leefbaarheid

Het gemeentebestuur van Beveren benadrukt dat de westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven cruciaal is voor de leefbaarheid van de polderdorpen. Actiegroep 'Polderdorpen Leefbaar' diende een bezwaarschrift in. Ook Beveren 2020 heeft bezwaren.

Het bezwaarschrift van de actiegroep 'Polderdorpen Leefbaar' noopt de Gemeente Beveren tot een reactie. "De gemeente pleit al lang voor de aanleg van een westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven. Die ontsluiting moet er komen voor de aanleg van een nieuw containerdok, zodat de bestaande druk op het Beverse (lokale) wegennet niet nog verder toeneemt. Door de ontdubbeling van het lokale verkeer en het verkeer van en naar de haven, is een belangrijke stap om de omliggende polderdorpen leefbaar te houden", klinkt het donderdagavond in een persbericht. 

Spoorbundel 

Dinsdagavond had ook de politieke partij Beveren 2020 de kwestie op de agenda gezet van de Gemeenteraad. Beveren 2020 wil een andere locatie voor de omstreden spoorbundel ter hoogte van de Blikken en vraagt aan het gemeentebestuur van Beveren dat zij blijft aandringen op een echte leefbaarheidsbuffer, hoger dan de geplande twaalf meter hoge buffer. Ook ijvert de partij voor het behoud van de bomen op Drijdijk in Verrebroek, vanwege hun bufferende rol en landschappelijke belang. 

Het gemeentebestuur countert de kritiek van de actiegroep dat de plannen niet openbaar te raadplegen zouden zijn. "Ter voorbereiding van deze eerste fase lag de afgelopen weken de projectonderzoeksnota voor de Westelijke Ontsluiting ter inzage voor iedereen. Het stond iedereen ook vrij om opmerkingen of bezwaren te formuleren. De komende maanden volgt een uitgebreid onderzoek naar alle milieu- en andere effecten. De resultaten van dat onderzoek moeten uitmonden in concrete plannen inzake infrastructuur, buffering enzovoort. Het spreekt voor zich dat deze plannen eveneens in een nieuw openbaar onderzoek ter inzage worden gelegd van iedereen. En ook in deze fase kunnen bezwaarschriften worden ingediend. Hierna wordt de eerste fase van de procedure afgerond."

Conditio sine qua non

Gemeente Beveren bracht ook haar eigen aandachtspunten naar voor, met als bijzonderste eis de aansluiting van een bijkomende ontsluitingsweg op de E34 als conditio sine qua non voor de bouw van een nieuw dok, een eis die ook Beveren 2020 op tafel legt. "Daarnaast werden nog een aantal randvoorwaarden geformuleerd: een minimale inname van ruimte voor infrastructuur en buffer. Het verhogen van de buffer of het verplaatsen van de spoorbundel heeft telkens impact op inname polder- of natuurgebied. Een maximale buffering voor geluid en licht, en effecten op geluid moeten ruimer bestudeerd worden dan de voorgestelde meetpunten. Ook de effecten op de dorpskernen van Verrebroek en Kieldrecht moeten bestudeerd worden, en een maximale landschappelijke inpassing door bomenrijen en recreatief medegebruik van buffer."

Eerder raakte bekend dat al zeker twee verzoeken tot vernietiging van het huidige voorkeursbesluit in het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) bij de Raad van State werden ingediend. Volgens Het Laatste Nieuws stapt ook de onafhankelijke Landbouwgemeenschap Wase Polder en de kerkfabriek van Doel naar de Raad van State. De deadline voor het indienen van dergelijke procedures werd door de coronacrisis verlengd tot 2 juni. 

Michiel Leen