Recordkwartaal voor Antwerpen bevestigt noodzaak extra capaciteit

Met een globale trafiekgroei van 7,1% en een forse groei van de containertrafiek met 9,5% heeft de Antwerpse haven een sterk eerste kwartaal achter de rug. De sterke toename van het containervolume zet de capaciteitsgrens verder onder druk.

In de eerste drie maanden van dit jaar behandelde de haven ruim 58,3 miljoen ton, 7,1% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal behandelde containers steeg met 9,5% tot 2.744.226 teu of 32.580.600 ton. De maand maart was met 980.000 teu goed voor een nieuw record.

De volumes groeiden op alle vaargebieden. De groei op Europa (+14,5%) wordt toegeschreven aan het terugwinnen van transhipmentlading die vorig jaar verloren ging. De overslag met Noord-Amerika groeide met 14,7% en op Azië bedroeg de groei 7%.

Breakbulk

Het roroverkeer steeg met 6% tot 1,3 miljoen ton. Het aantal behandelde auto’s steeg met 2,3% tot 323.901 eenheden.

Conventioneel stukgoed kende een terugval met 3,1% tot ruim 2,5 miljoen ton. De staaltrafiek steeg licht met 1,5% als gevolg van een terugval in de aanvoer, voornamelijk uit China. De afvoer steeg met 19,7%.

Massagoed

Het volume vloeibaar massagoed groeide met 4,6% tot meer dan 18,5 miljoen ton. De groei situeerde zich vooral bij de chemicaliën (+6,8%) en de oliederivaten (+4,6%). Bij het droog massagoed werd een groei genoteerd van 7,4% tot bijna 3,4 miljoen ton.

Extra capaciteit

De forse groei van het containervolume zet de nood aan extra capaciteit verder onder druk. “In de lopende maatschappelijke discussie over extra containercapaciteit is er een aanname van 3,5% groei per jaar. De huidige groeicijfers van 9,5% bevestigen niet alleen de nood aan extra containercapaciteit, maar maken ook duidelijk dat de operationele capaciteitsgrens versneld wordt overschreden en dat een capaciteitsuitbreiding zich nog sneller opdringt dan voorzien”, onderstreepte Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf, bij de voorstelling van de cijfers.

Koen Heinen