Feport blij dat goederenbehandeling uit havenpakket blijft

Het compromis over de organisatie van havendiensten en financiële transparantie in de havensector kan ook op bijval rekenen van de terminaloperatoren. Feport juicht in het bijzonder toe dat goederenbehandeling buiten schot bleef.

Ondanks een globaal genomen positieve evaluatie van het werk van rapporteur Fleckenstein en van het Transportcomité binnen het Europees Parlement, had CLECAT daar gisteren nog een minpunt in gezien. Feport deelt die mening niet.

“Wij steunen in het bijzonder de uitsluiting van goederenbehandeling uit hoofdstuk II over de organisatie van havendiensten. De competitiviteit van de goederenbehandelingssector wordt zo erkend, in een context waar de inspanningen om aan de vraag van de klanten te beantwoorden zo significant zijn in termen van investeringen en continue aanpassingen”, verklaart secretaris-generaal Lamia Kerdjoudj-Belkaid.

Transparantie

Zij onderstreept daarbij dat de private terminaluitbaters die lid zijn van Feport, over de voorbije tien jaar meer dan 40 miljard euro in infrastructuur en uitrusting geïnvesteerd hebben. Dat is ook waarom het voorziene overleg tussen havenbesturen en havengebruikers en meer financiële transparantie rond commerciële activiteiten van havenoverheden toegejuicht worden.

In het bereikte eindresultaat kan de organisatie zich om al die redenen vinden. “Feport had zijn twijfels bij de toegevoegde waarde van de initiële versie van de tekst, omdat die voornamelijk focuste op markttoegang tot havendiensten op een ogenblik dat de Europese havens geconfronteerd worden met andere belangrijke uitdagingen tegen een achtergrond van vertraagde groei”, voegt Kerdjoudj-Belkaid daar aan toe. Dialoog leidde naar een betere oplossing.

Het komt er nu op aan het dossier op Europees niveau snel af te ronden, stelt ook Feport.