Exmar profiteert van historisch hoge tarieven gastankermarkt

De tarieven voor zowel de Very Large Gas Carriers (VLGC) als voor de Midsize Gas Carriers (MGC) bleven in het derde kwartaal op recordhoogte. Ook voor de rest van het jaar en zelfs in 2015 zien de vooruitzichten er volgens rederij Exmar goed uit.

De Belgische rederij Exmar heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een winst van 75,7 miljoen dollar geboekt.

De LNG-vloot van Exmar genereerde in het derde kwartaal een bedrijfswinst van 8,8 miljoen dollar tegenover 7,8 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Alle LNGC’s en LNGRV’s waarin de rederij een aandeel heeft waren operationeel, uitgezonderd de ‘Explorer’ die op 11 september opnieuw in de vaart werd genomen na herstelling van de brandschade die het schip opliep in juni van dit jaar.

De bouw van de vloeibaarmakingseenheid ‘Caribbean FLNG’ op de Wilson-werf in het Chinese Nantong, zit ondertussen op schema. De oplevering wordt verwacht in de tweede helft van volgend jaar. Ook de engineering van de hervergassingseenheid die bij de Wilson-groep op stapel staat, verloopt volgens plan.

De offshore-activiteiten van Exmar leverden in het derde kwartaal een bijdrage van 2,3 miljoen dollar aan de bedrijfswinst van de groep, een evenaring van het resultaat in dezelfde periode in 2013. De vraag naar bemanningsschepen blijft hoog en nieuwe opportuniteiten worden op de voet gevolgd.

De bedrijfswinst van de LPG-vloot werd in het derde kwartaal gunstig beïnvloed door een meeropbrengst van 9,2 miljoen dollar uit de verkoop van de ‘Flanders Harmony’ (1993 - 85.826 m³). De Baltic Gas Index bereikte in juli een historische piek. De vooruitzichten voor de rest van het jaar zien er ook goed uit met slechts twee nieuwbouweenheden die nog in 2014 in de vaart gebracht zullen worden. En ook al zullen er in 2015 zo’n 36 nieuwe nieuwbouwschepen operationeel worden, blijven de vooruitzichten goed, aldus Exmar. In september nam de rederij de ‘Waregem’ (38.000 m³) in de vaart. Tussen januari 2015 en januari 2018 zal de rederij nog eens 9 nieuwbouwschepen in ontvangst nemen.

De bevrachtingstarieven voor grote gastankers (VLGC) bedroegen dit jaar tot dusver 46.644 dollar per dag, wat aanzienlijk meer is dan de 24.008 dollar/dag van vorig jaar. De opbrengsten van kleine schepen met druktanks zijn dit jaar wel gedaald. De markt blijft onder sterke neerwaartse druk staan door een teleurstellende petrochemische activiteit in Azië, een terugval van volume uit de Zwarte Zee regio en zeer zwakke tarieven in de Noordzee voor dit specifieke segment. Volgens Exmar is het moeilijk te voorspellen in welke mate de neerwaartse druk zal blijven aanhouden.