Europese scheepsbouwers: “EU-steun zero-emissie schepen of verdwijnen”

De Europese scheepsbouwers, verenigd in SeaEurope, willen steun van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe voor de bouw van zero-emissie schepen. “Als Europa nu niks doet, is de sector binnen 10 jaar verdwenen”, luidt het.

Volgens SeaEurope, de in Brussel gevestigde organisatie van Europese scheepsbouwers en aanverwante bedrijven, is de scheepvaart wereldwijd goed voor twee tot drie procent van de uitstoot van broeikasgassen. De sector wil van zowel de zeescheepvaart als de binnenvaart vanaf 2030 een zero-emissie modus maken en zero-emissie schepen beginnen bouwen. Daarmee lopen ze vooruit op de IMO (International Maritime Organization)-doelstelling om tegen 2050 de CO2-uitstoot van de scheepvaart te halveren.

Gecoördineerde aanpak

Om die ambitie waar te maken, moet de scheepsbouwsector fors investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. “Wij investeren zelf al veel in onderzoek en ontwikkeling”, zegt een woordvoerder van SeaEurope. "Schepen hebben een levensduur van twintig jaar. We moeten nu beginnen, maar er is meer geld nodig. We roepen de Europese Commissie en de lidstaten op om tot een gecoördineerde aanpak te komen, zoals dat al het geval is in de luchtvaart en bij het spoor."

Voorstel voor partnership

Het programma Horizon Europe heeft een budget van honderd miljard euro voor co-geprogrammeerde partnerships tussen de Europese Commissie en de private en publieke sector. “Er is een door de lidstaten breed gedragen voorstel waarbij we samen met de lidstaten zo’n programma opstellen. Het alternatief zijn losse onderwerpen. Op het internationale speelveld moeten wij optornen tegen de oneerlijke concurrentie uit Zuidoost-Azië. Als Europa nu niks doet voor de scheepsbouwsector is die over tien jaar verdwenen”, waarschuwt de woordvoerder.

Versnellen

Er bestaan al projecten met schepen op waterstof en de technologie bestaat. “Maar dat gaat niet op voor de intercontinentale scheepvaart. De installatie neemt zoveel ruimte in dat het concurrentieel niet verantwoord is. Ook de bunkerinfrastructuur is er nog niet en het is de vraag of er voldoende groene waterstof zal zijn. We moeten dringend de ontwikkeling van al deze factoren versnellen”, besluit de woordvoerder.

Reders

Ook de redersorganisatie ECSA wil haar steentje bijdragen. In een gezamenlijke campagne met veertig Europese organisaties vraagt ze meer EU-budget. “Er is nog 750 miljard euro nodig voor de voltooiing van het Trans-Europees Transport Netwerk (TEN-T). Dit netwerk zal de nodige toegevoegde waarde leveren om de decarbonisering en digitalisering van de sector te financieren”, zegt ECSA.

Eerder lanceerden een aantal vertegenwoordigers uit de maritieme, de energie-, infrastructuur- en financiële sector, waaronder Havenbedrijf Antwerpen, ondersteund door onder meer de International Assiociation of Ports and Harbours (IAPH), op de klimaattop in New York de ‘Getting to zero-emission’-coalitie. Zij stelt zich eveneens tot doel om tegen 2030 commercieel leefbare zero-emissie schepen te laten varen op zero-emissie brandstof.

Koen Heinen