Europa gaat op rem staan in dossier havenarbeid

Het dossier van de hervorming van de havenarbeid in België zou opnieuw van de lijst inbreukprocedures gehaald worden waarin Europa verdere stappen zet. Veel hangt nu af van hoe het referendum bij de havenarbeiders uitdraait.

De zakenkrant ‘De Tijd’ meldt dat federaal minister van Werk Kris Peeters op basis van het ontwerpcompromis dat hij eind april met de havenarbeidersbonden en de havenwerkgevers kon afsluiten, nieuw uitstel van Europa krijgt om de hervorming van de wet-Major tot een goed einde te brengen.

Transportcommissaris Violeta Bulc zou voorlopig opnieuw afzien van haar voornemen om de tweede stap in de ingebrekestellingsprocedure tegen België in dit dossier te zetten. Daar kwam druk aan te pas van Commissievoorzitter Junckers na bemiddeling van eurocommissaris voor Werk Marianne Thyssen, partijgenote van Peeters, zegt de financiële krant.

Sociale rust

Dat de Europese Commissie zich zo inschikkelijk toont, zou vooral te verklaren zijn door de wil om sociale onrust te vermijden. In de huidige context kan ook de achterliggende gedachte meespelen dat een gemotiveerd advies aan het adres van België zeer ongelegen zou komen op het ogenblik dat de havenbonden een referendum organiseren en acties ondernemen om hun leden over de streep van de goedkeuring van het ontwerpcompromis te trekken.

De hoop is dat als dat referendum op een positief resultaat uitdraait, de Europese Commissie die uitkomst van het sociaal overleg niet naast zich zal willen of kunnen leggen.

Geen uitstel gevraagd

Kris Peeters ontkent dat hij bij de Commissie om bijkomende tijd ging vragen. “Er is geen uitstel gevraagd. Het met de sociale partners bereikte compromisakkoord is intussen toegelicht aan de Europese Commissie. De eerstvolgende stap is het referendum. De sociale partners zijn zich bewust van de dwingende deadline van 1 juli. Die timing blijft behouden”, klinkt het aan de kant van zijn kabinet.

Niet iedereen is gelukkig met het nieuwe uitstel. “De Europese Commissie maakt zich stilaan belachelijk door het Belgisch dossier voortdurend voor zich uit te schuiven. Het compromis over de hervorming is inhoudelijk overigens een lege doos”, zegt een van onze gesprekspartners.