Europa blijft dossier havenarbeid in België voor zich uit schuiven

Het blijft wachten op een beslissing van de Europese Commissie in het dossier van de havenarbeid in België. Europa worstelt blijkbaar nog steeds met het akkoord dat de sociale partners en minister Kris Peeters intussen een half jaar geleden afsloten.

De Europese Commissie publiceerde gisteren haar jongste overzicht inzake inbreukprocedures tegen lidstaten. Daarin was geen spoor te bespeuren van de stand van zaken in het dossier van de Belgische havenarbeid.

De verwachting dat de Commissie de knoop gisteren zou doorhakken, is niet uitgekomen. Het punt stond naar verluidt zelfs niet op de agenda van de Commissie. Opnieuw is de enige mogelijke vaststelling dat de ingebrekestelling nog niet is stopgezet, al betekent het evenzeer dat Europa ervoor terugdeinst de volgende stap in de procedure te zetten. Of Europa vrede kan nemen met het akkoord dat werkgevers en vakbonden intussen zes maanden geleden beklonken hebben, is dus nog steeds niet duidelijk.

“Geen timing”

Het kabinet van minister van Werk Kris Peeters predikt intussen nog steeds geduld. “Er lopen nog heel wat informele contacten en we hopen op korte termijn tot een finalisering van het dossier te komen. Naar ons aanvoelen gaat het nog steeds de goede richting uit. Er staat verder overleg gepland”, zegt een woordvoerster.

“Een timing hebben we daarbij niet. We houden de pen dan ook niet vast”, wordt daaraan toegevoerd. Ze spreekt de hoop uit dat de zaak in de komende weken kan worden afgerond. Dat het nu wachten kan worden tot volgend jaar voor België uitsluitsel krijgt, is naar haar zeggen geenszins zeker. “Wij doen er alles aan om het dossier nog voor het eind van het jaar rond te krijgen”.

Volgens andere bronnen is dat niet meer haalbaar en wordt nu al richting februari gekeken.

Europese onenigheid

Het talmen van Europa lijkt er alvast wel op te wijzen dat binnen de Commissie geen eensgezindheid bestaat over de houding die tegenover België in dit dossier moet worden ingenomen. Het afschieten van een akkoord dat via sociaal overleg tot stand is gekomen, ligt wellicht moeilijk, ook al zou dat akkoord in de ogen van de Commissie niet ver genoeg gaan.

Volgens een bron zouden vooral binnen het Directoraat-Generaal Transport & Mobiliteit voorstanders te vinden zijn voor een strengere aanpak van België inzake havenarbeid. De breuklijn zou in dat scenario minder tussen Transportcommissaris Violeta Bulc (foto) en sommige van haar collega’s eurocommissarissen lopen.

“Erg voor België”

Bulc zelf zou volgens andere bronnen het dossier willen afsluiten en achter zich laten, ook al zou België maar een “onvoldoende” op zijn rapport verdienen.

Hoogleraar Eric Van Hooydonk onderstreept dat zo’n beslissing zware gevolgen kan hebben. “Het akkoord tussen de sociale partners is volstrekt ontoereikend en houdt bovendien op geen enkele manier rekening met de klachten over tal van andere aspecten van het havenarbeidsstelsel die nog nooit ten gronde zijn behandeld".

“Een stopzetting van de procedure van ingebrekestelling zou erg zijn voor België”, stelt Van Hooydonk onomwonden. “Dan verdwijnt de Europese druk om tot een echte modernisering van de havenarbeid in ons land te komen. Bovendien schept dit dan een precedent dat andere landen, zoals het reeds veroordeelde Spanje, kunnen aangrijpen om cosmetische hervormingen door te voeren die overeind laten wat onverenigbaar is met het Europees recht”.

Jean-Louis Vandevoorde